Geef kinderen een stem

In de onderwijsloopbaan van kinderen is de overgang van basis naar secundair een belangrijk scharniermoment. Het kan grote gevolgen hebben voor hun toekomst en net daarom is het zo belangrijk om een doordachte keuze te maken. Kwetsbare kinderen en ouders hebben een minder groot netwerk om informatie te verzamelen en af te toetsten. Hun beperkte kennis van het onderwijssysteem maakt hen onzeker. Ze nemen vaak een eerder afwachtende houding aan in heel het studie- en schoolkeuzeproces, waardoor ze soms achter het net vissen.

Kinderen, zeker de meest kwetsbare, kunnen de steun van buitenschoolse professionals dus zéker goed gebruiken om hun zelfvertrouwen een boost te geven, hun netwerk uit te breiden en op zoek te gaan naar correcte en relevante informatie over het secundair onderwijs.

Op eenvoudige manieren kan je kinderen laten ontdekken wat ze graag doen, waar ze goed in zijn en wat hen drijft of motiveert. Reflecteer samen over activiteiten en concrete dingen die ze doen. Pols naar hun toekomstplannen en -dromen en sta stil bij hun onzekerheden. Zo help je hen te beseffen hoe waardevol en uniek ze zijn! Het is vanuit deze persoonlijke kwaliteiten, interesses en drijfveren dat een onderbouwd studie- en schoolkeuzeproces start. Je kan kinderen persoonlijk benaderen, maar je kan ook gesprekken op gang brengen tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen.

De wereld van het secundair onderwijs is moeilijk te doorgronden. Als buitenschoolse begeleider van kinderen en hun ouders kan je de drempels naar het secundair helpen te verlagen. We zien dat kinderen en ouders veel leren uit  directe contacten met secundaire scholen. Dit kunnen bijvoorbeeld schoolbezoeken zijn maar ook gesprekken met oud-leerlingen of leerkrachten uit het secundair. Voor kinderen van die leeftijd is concrete ervaring met en in het secundair onderwijs van groot belang. Moedig kinderen en ouders aan om opendeurdagen te bezoeken of ga samen. En begeleid kinderen en ouders bij het verwerken van de indrukken die ze hebben opgedaan.

Jij kan kinderen ondersteunen in het ontdekken van kwaliteiten, interesses en het secundair onderwijs. En je kan hen helpen om al die grote indrukken een plaats te geven in een groter, genuanceerder, realistisch toekomstbeeld.