Een andere blik is welkom

Als je schoolteams begeleidt, kan je heel wat betekenen voor de onderwijsloopbanen van leerlingen. Scholen kunnen een andere blik die hen op het goede pad zet écht gebruiken, zo geven ze zelf aan.

Je kan schoolteams ondersteunen door samen met hen onderwijsloopbaanbegeleiding te expliciteren en te verbinden aan de pedagogische visie van de school. Door het begrip te verruimen en te verbinden met bijvoorbeeld differentiatie, talenten en ouderbetrokkenheid, help je hen duidelijke doelen stellen en wordt het niet 'iets wat er nog bij komt'. Ook het verduidelijken van begeleidingstaken en het verdelen van die taken over het hele team kan die geïsoleerde leerkrachten van de derde graad enorm helpen.

Schoolteams kunnen iemand met wat meer afstand gebruiken om hun oriënteringspraktijken eens kritisch onder de loep te nemen. Zijn we niet te bevooroordeeld? Oriënteren we naar verschillende scholen en studieopties? Hoe gaan we om met leerlingen die naar de B-stroom zullen gaan? Komen onze leerlingen goed terecht? Betrekken we leerlingen en ouders wel genoeg bij het keuzeproces? Leggen we genoeg eigenaarschap bij de leerlingen?

En last but not least, je kan schoolteams ondersteunen bij de uitbouw van een netwerk. Prachtige voorbeelden van samenwerkingen met secundaire scholen om leerlingen en ouders gericht te informeren of van samenwerkingen met ouders en handelaars in de buurt om leerlingen hun interesses te laten ontdekken of initiatieven met vertrouwensfiguren in de school die de drempel voor ouders verlagen, getuigen van het nut van zo’n partnerschappen.

Schoolteams willen wel veranderen maar willen niet veranderd worden. Tijd en ruimte geven om concrete, soms kleine dingen uit te proberen is van groot belang. Met een doelgerichte, procesmatige steun zetten scholen grote stappen.

We deden een terugblikoefening met enkele Transbaso-scholen en dat leverde alvast een mooi overzicht op van 5 noodzakelijke voorwaarden om iets in beweging te brengen. Bekijk poster 1 en poster 2

Titel