• Directie
  • Leerkracht
  • Ouders
Voorbereiden
Proces schetsen
Kwaliteiten
Informatie SO
Klassenraad/MDO
Kindcontact
Studieadvies
Extra ondersteuning
Klassenraad/MDO
Studie-en schoolkeuze op personeelsvergadering
Leerkrachten ondersteunen
Teambreed afstemmen
Netwerken
Jaarplanning
Wat wordt verwacht?
Kwaliteiten van mijn kind
Informatie SO
Opties afwegen
Inschrijven
Hulp zoeken als je vast zit!