Praktijkvoorbeeld MDO rond studie- en schooladvies

Een ruimere blik op het toekomstperspectief van leerlingen

Zij beslissen uiteindelijk, maar… ik hoop wel dat ze zien dat wij echt wel de ervaring hebben en het kind ook op een andere manier kennen.

leerkracht zesde leerjaar

Wat

Op een MDO in februari wordt het studie- en schooladvies voor elke leerling uitvoerig doorgenomen. Dit gebeurt na een kindcontact en voor hierover een oudercontact plaatsvindt. Deze werkwijze sluit aan bij de schoolpraktijk: drie keer per jaar wordt de groei van alle leerlingen – van peuter tot zesdeklasser – uitgebreid besproken door een multidisciplinair team. 

Waarom

Klasleerkrachten worden op deze manier sterk ondersteund in het formuleren van studie- en schooladvies. De multidisciplinaire aanpak zorgt voor een ruimer perspectief, verschillende aspecten worden belicht. De inbreng van andere leden van het schoolteam zorgt dat het advies gedragen is en ruim beargumenteerd. Er wordt bewust stilgestaan bij elk kind. Door dit heel de schoolloopbaan systematisch te doen, kan je de competenties, kwaliteiten en groei van leerlingen goed inschatten.

Wie

Het team bestaat uit de klasleerkracht, de SES-leerkracht (zorgondersteuner), de zorgcoördinator en de directie. Voor cruciale momenten, zoals de overgang van basis naar secundair, wordt dit aangevuld met een CLB-medewerker. De klasleerkracht beargumenteert het advies en krijgt input van de andere deelnemers aan het MDO.

Succesfactoren

  • voldoende tijd: er worden 2 lesuren uitgetrokken per klas, dit wordt aangepast waar nodig. Er moet genoeg tijd zijn om elke leerling te bespreken.
  • to the point: de klasleerkracht schetst kort de situatie per leerling, andere leden van het team bevestigen of weerleggen dit. Soms dragen zij extra elementen aan.
  • leerlingedossier: er wordt goed bijgehouden wat voordien reeds werd besproken en gecommuniceerd met ouders. Zo tekenen zich duidelijke lijnen af.
  • afstemming met leerlingen en ouders: het MDO vindt plaats na een kindcontact, waar het advies werd besproken met de leerling. Nadien volgt het adviesgesprek met ouders. Zo worden de meningen van verschillende partijen samengelegd.

Aandachtspunten

  • Bewaak de relevantie van de aangebrachte informatie. Bespreek elk kind grondig, maar weid niet te veel uit. Zorg dat je beschikt over up-to-date info.
  • Zorg dat je voordien op de hoogte bent van de vragen, noden en verwachtingen die leven bij ouders en leerlingen. Kortom, wees alert dat het adviesgesprek niet het eerste moment is dat studie-en schoolkeuze aan bod komen.

Met dank aan

VBS Onze-Lieve-Vrouw Visitatie (Gent), 44% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)


Met de steun van

Vlaio
Transbaso