Praktijkvoorbeeld technische dag

Joepie, techniek!

Wat

De school organiseert jaarlijks een technische dag voor alle kinderen. Van kleuter tot zesdeklasser, iedereen wordt ondergedompeld in de wondere wereld van techniek. In klasoverstijgende groepjes nemen de leerlingen deel aan allerhande techniekworkshops. De workshops worden begeleid door (groot)ouders en leerkrachten van de basisschool en door leerkrachten en leerlingen van twee technische scholen uit de scholengroep. Deze unieke samenwerking brengt niet alleen de nodige technische skills en materiaal binnen in de basisschool, het versterkt ook de band met secundaire scholen. 

Na de technische dag wordt er met leerlingen en leerkrachten uitgebreid teruggeblikt op en stilgestaan bij het geleerde. Specifieke aandacht gaat naar het ontdekken en benoemen van (verborgen) talenten bij zichzelf en elkaar. Zo is de technische dag niet alleen een kennismaking met techniek, maar ook met zichzelf.

Waarom

Onbekend maakt onbemind en dat geldt zeker voor techniek. Kinderen weten vaak niet wat dit allemaal inhoudt en kunnen dan ook moeilijk inschatten of ze hier aanleg of interesse voor hebben. Door hen een dag lang te laten proeven van allerhande vormen en toepassingen, maak je techniek concreet. Bovendien is het geen eenmalige gebeurtenis, maar een jaarlijks terugkerend initiatief. Hierdoor hebben kinderen en hun ouders op het einde van de basisschool een vrij duidelijk beeld van wat techniek allemaal inhoudt. Dit draagt bij aan een gefundeerde studiekeuze.

Wie

Het leerkrachtenteam van de basisschool werkt intensief samen met (groot)ouders met technisch talent. Een grote meerwaarde schuilt in de samenwerking met leerkrachten en leerlingen van technische scholen.

Succesfactoren

  • Breed aanbod: in uiteenlopende workshops kunnen leerlingen kennismaken met allerhande vormen en toepassingen van techniek.
  • Klasdoorbrekend: leerlingen van de derde kleuterklas werken in groepjes met leerlingen van het eerste leerjaar. Zo maken ze kennis met de basisschool en de leerkrachten.
  • Samenwerking met het secundair: de vaardigheden en het materiaal van leerkrachten uit een technische school overstijgen vaak de capaciteiten van een basisschool. Dat er hier ook leerlingen uit het technisch secundair onderwijs worden ingeschakeld, is een extra troef. Zij fungeren als rolmodellen.
  • Interesses en talenten expliciteren: ervaringen worden besproken in de klas, met expliciete aandacht voor opgemerkte interesses of talenten. In de derde graad wordt dit ook gekoppeld aan studiekeuze.

Aandachtspunten

  • Zorg dat een dergelijk initiatief geen op zichzelf staande actie is, maar leg een duidelijke link met onderwijsloopbaanbeleid. Expliciteer dit voor het team, maar ook voor de ouders en leerlingen.
  • Bij een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij de hele school betrokken is, dien je extra waakzaam te zijn dat je niet vervalt in hetzelfde aanbod van workshops elk jaar. Hou het voor iedereen spannend door voldoende vernieuwing en variatie te voorzien. Zo kan iedereen reikhalzend uitkijken naar de volgende editie en maak je techniek nog aantrekkelijker.

Met dank aan

Go! BS De Vogelzang (Gent), 41% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)


Met de steun van

Vlaio
Transbaso