Oefening Hoe kies ik een school - memory?

Leerlingen spelen memory met illustraties van factoren die een een invloed kunnen hebben op de schoolkeuze.

Materiaal 

Memorykaartjes (1 set per groepje) 

Aan de slag 

Druk de memorykaartjes af en knip ze uit. Verdeel de klas in groepjes van maximum 4 personen. 

Leg alle kaarten met de rug naar boven op tafel. Duid iemand aan die mag beginnen. Ga daarna kloksgewijs verder. Wie aan de beurt is draait twee kaarten om en laat deze even omgedraaid op tafel liggen zodat de illustraties voor iedereen zichtbaar zijn. Indien de afbeeldingen hetzelfde zijn, mag de leerling de kaarten bij zich houden en zijn mening geven over de factor die staat uitgebeeld op het kaartje. Als de kaartjes niet hetzelfde zijn, worden ze gewoon terug omgedraaid en is de volgende aan de beurt. Daarna draait de volgende leerling twee kaarten om en zo ga je op dezelfde manier verder tot alle kaarten op zijn. 

Op het einde van het spel zijn alle factoren besproken. Laat leerlingen nu voor zichzelf een top 3 opschrijven. Je kan dit spel verder op het schooljaar nog eens herhalen en vergelijken of de leerling zijn mening heeft bijgesteld.

Tips 

  • Je kan de top 3 van de leerlingen ook met de ouders bespreken. Denken zij er hetzelfde over? Wat heeft hun voorkeur? 
  • Bouw de memory in als hoek in hoekenwerk, zodat jij het spel en het gesprek mee kan begeleiden. Je kan de leerlingen dan ook beter observeren en leert hun mening kennen. 

Bron 

Stellingen, ouderbijeenkomst schoolkeuze, Kies Raak!, De Schoolbrug.


Met de steun van

Vlaio
Transbaso