De kind- en ouderwebsite

De overgang van het basis- naar secundair onderwijs is een ingrijpend moment in de beleving van kinderen. Meer nog, het is een eerste belangrijk scharniermoment in hun onderwijsloopbaan. Een foute of weinig doordachte keuze heeft grote gevolgen voor de toekomstmogelijkheden. De geschikte studierichting en school kiezen is echter lang niet voor elk kind een evidente klus.

Deze website wil kinderen versterken in het keuzeproces van basis naar secundair. Hij is geschreven voor een doelgroep van 10 tot 14-jarigen, met expliciete verwijzingen naar de rol van anderen. Want kiezen doe je niet alleen: je ouders, juf of meester, je vrienden en familie, de begeleider van de huiswerkklas of de sportclub, … allemaal kunnen ze je helpen om een goede keuze te maken. Het belangrijkste is wel dat een kind goed beseft dat het de hoofdrol speelt in dit verhaal. Vandaar een website helemaal op maat.

Aan de hand van korte teksten en ludieke filmpjes worden kinderen uitgenodigd om stil te staan bij het belang van een doordachte keuze en de verschillende stappen in dit proces. Een overzichtelijke tijdlijn maakt de veelheid aan informatie en activiteiten binnen het keuzeproces bevattelijk. Deze tijdlijn volgt de indeling van een schooljaar; ze geeft aan wat er in welke periode best aan bod komt en wie daarbij kan helpen. Videoscribes verhelderen de essentiële informatie, afdrukbare oefeningen nodigen uit om concreet aan de slag te gaan. Inhoudelijk ligt de nadruk op drie grote onderdelen: jezelf goed kennen, kennismaken met de structuur van het secundair onderwijs en een school vinden die bij je past.

Door de zeer toegankelijke inhoud en opbouw is deze website ook erg geschikt om ouders goed te informeren over het belang van een studie- en schoolkeuzeproces en de verschillende stappen. De filmpjes, videoscribes en oefeningen kan je ook prima apart gebruiken om je boodschap over te brengen. Je vindt al dit materiaal ook op de website voor professionals.