Game - Kr8cht

Een studierichting volgen die aansluit bij je kwaliteiten en interesses maakt je gelukkiger en verhoogt je slaagkansen. Je hebt er dus alle belang bij om stil te staan bij wat je graag doet en goed kan. In de praktijk blijkt een studierichting kiezen op basis van kwaliteiten en interesses echter niet evident en vaak ondergeschikt aan ‘zo hoog mogelijk mikken’. Het klassieke denken in termen van ASO, TSO, KSO en BSO blijft hardnekkig aanwezig bij ouders én kinderen.

De nieuwe structuur van het secundair onderwijs wil veel sterker de nadruk leggen op interessegebieden: de 8 studiedomeinen. Binnen elk domein of interessegebied zijn er zowel doorstroomrichtingen (die voorbereiden op verdere studies) als richtingen die meer arbeidsmarktgericht zijn. Dit biedt kansen om maximaal aan te sluiten bij de talenten en interesses van jongeren. De voorwaarde is natuurlijk wel dat je weet wat je goed kan en wat je interesseert. En dat je deze kwaliteiten en interesses kan verbinden met het juiste studiedomein.

Kr8cht is een avontuurlijk digitaal spel dat kinderen uit het vijfde en het zesde leerjaar op weg zet om hun interesses en kwaliteiten te verkennen. Kinderen leren de 8 domeinen van het secundair onderwijs kennen in hun uiteenlopende vormen. In het spel gaan we op pad met 8 helden, die elk één van de domeinen vertegenwoordigen: Akeem (taal en cultuur), Bodi (STEM), Coco (kunst en creatie), Darrock (land- en tuinbouw), Enit (economie en organisatie), Frey (sport en beweging), Gigi (maatschappij en welzijn) en Hiroshi (voeding en Horeca).

Kinderen helpen deze helden bij de meest uiteenlopende uitdagingen. Afhankelijk van de persoonlijke talenten en interesses van het kind worden bepaalde helden sterker, waardoor ze meer en moeilijkere uitdagingen kunnen aangaan. In het spel krijgen kinderen vragen over wat ze graag doen. Zo brengen we in kaart wat hen interesseert en met welke (combinaties van) domeinen dit overeenstemt. Het spel verloopt dus voor elk kind anders, waarbij de krachtigste helden aangeven welke domeinen het meest aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van het kind. Onderweg maken kinderen wel kennis met àlle domeinen en leren ze de eigenheid en sterktes van alle helden kennen.

De game leidt niet tot kant-en-klaar studieadvies, maar geeft spelers inzicht in hun eigen interesses en kwaliteiten, gekoppeld aan een of meerdere studiedomeinen in het secundair onderwijs. Dit draagt bij tot een bewustere en passende studiekeuze.

De ontwikkeling van de game is nog volop aan de gang. Tegen september 2018 zou hij speelklaar moeten zijn. Hou zeker deze pagina in de gaten voor verdere updates!