Infofolder voor ouders

Ouders zijn ervan overtuigd dat onderwijs een belangrijke rol speelt in de toekomstkansen van hun kind. Bij de keuze van een studierichting en school gaan ouders dan ook niet over één nacht ijs. Er bestaan echter grote verschillen tussen ouders in de aanpak en beleving van dit keuzeproces. Ouders willen hun kind helpen, maar zien vaak door de bomen het bos niet.

De infofolder voor ouders biedt houvast aan ouders om hun kind de juiste studie- en schoolkeuze te helpen maken. Uitgangspunt is de cruciale rol die ouders spelen in dit proces. Zij zijn een belangrijke steunpilaar voor hun kind. Tegelijk zijn zij ook de eindverantwoordelijke voor de uiteindelijke keuze.

In een aantal overzichtelijke stappen wordt beschreven wat er allemaal komt kijken bij het maken van een studie- en schoolkeuze, wat ouders kunnen doen en waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden. Extra nadruk ligt op het tijdig beginnen en kijken en luisteren naar hun kind. Verder sluit de inhoud en opbouw van de folder helemaal aan bij de kind- en ouderwebsite, met aandacht voor de interesses en kwaliteiten van het kind, de structuur van het secundair onderwijs en een passende schoolkeuze. Er wordt in de brochure ook expliciet verwezen naar deze website, waarbij ouders worden uitgenodigd om deze samen met hun kind te verkennen. Dit versterkt het gesprek tussen kinderen en ouders.

De infofolder wil meer doen dan informeren. Hij is makkelijk afdrukbaar, bij voorkeur op A3 formaat. Dubbelgevouwen kan hij op die manier dienen als een soort mapje. Zeker voor leerkrachten en schoolteams biedt dit een meerwaarde: je kan de folder gebruiken als heen-en-weer map om met ouders te communiceren over het studie- en schoolkeuzeproces. In de laatste 2 schooljaren voor de overgang naar het secundair onderwijs kan je hier op regelmatige basis informatie voor ouders in stoppen, zoals:

  • een tijdlijn met de verschillende stappen rond studie- en schoolkeuze
  • stellingen over studie- en schoolkeuze die hen aan het denken zetten
  • de output van een talentenportfolio
  • het resultaat van iets wat leerlingen in de klas hebben gedaan rond studiekeuze, bijvoorbeeld: een interessetest, beroepeninterview, talentenkaartjes die ze kregen van een medeleerling …
  • data met opendeurdagen van secundaire scholen

Werk je met een klasblog en bereik je op deze manier gemakkelijk ouders? Dan kan je deze documenten ook op de klasblog plaatsen. Het is een manier om het gesprek tussen ouders, hun kind en de school op gang brengen en houden. Een studie- en schoolkeuzeproces is immers geen momentopname, maar een heel traject dat je samen aflegt en waarin uitwisseling en afstemming centraal staat. Ouders worden er regelmatig aan herinnerd om nog eens na te denken, erover te praten en op zoek te gaan naar bijkomende informatie.

Download hier de infofolder voor ouders.

Voor vertalingen klik op de taal: Albanees, Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Pools, Russisch, Spaans en Turks