Het keuzeproces vormgeven en duiden

Een doordachte studie- en schoolkeuze maken is het resultaat van een doorleefd proces waarin leerlingen en ouders een actieve rol spelen. Als leerkracht ben jij de coach die tijdig de juiste elementen aanreikt en in perspectief plaatst.

We zien vijf actiegebieden in het keuzeproces:

  1. kwaliteiten en interesses verkennen,
  2. informeren over het secundair onderwijs,
  3. nagaan welke elementen de keuze van de leerling beïnvloeden (bv. vriendjes, ouders, status ...),
  4. leerlingen bewustmaken van het belang van deze keuze voor hun toekomst,
  5. ook na de keuze werken aan binding met de gekozen school en opleiding.

Werken rond kwaliteiten en interessegebieden verkennen, alsook correcte info geven over het secundair onderwijs zijn allemaal stappen die je samen zet en die je expliciet kan verbinden aan het studie- en schoolkeuzeproces. Onze tijdlijn is een handig hulpmiddel om het keuzeproces en de begeleiding ervan visueel te maken. Lees het inspirerend verhaal van deze school.Tijdig beginnen is de boodschap, liefst al in het 5de leerjaar. Sommige scholen beginnen het traject zelfs al in het 4de jaar. Sensibiliseer ouders en leerlingen voor deze – in hun ogen misschien wel erg vroege – opstart. Door de verschillende stappen van het keuzeproces toe te lichten, maak je duidelijk dat er heel wat komt kijken bij een goede studie- en schoolkeuze. De infofolder voor ouders is daarbij een handig hulpmiddel, net als deze tijdlijn.

Ook tal van ouders rekenen op de school om hen wegwijs te maken. Weet jij wat ouders van de school verwachten? Waar middenklassenouders doorgaans makkelijk zelf naar de school stappen met hun vragen, nemen ouders uit lagere sociale klassen vaak een meer afwachtende houding aan. Hun nood aan informatie en ondersteuning is nochtans erg groot. Geeft jouw school genoeg en tijdig impulsen aan ouders om het keuzeproces in gang te zetten? Deze infofolder kan je samen met ouders overlopen om het keuzeproces op gang te brengen en te houden.

Heb je het gevoel dat je bepaalde ouders moeilijk meekrijgt in het keuzeproces? Blijf hen vooral uitnodigen en bied extra ondersteuning. Zoek uit wat er speelt, eventueel via de leerling zelf, collega’s of andere ouders. Denk na over hoe je ouders op een andere manier kan bereiken. Misschien kan een huisbezoek helpen? Zoek ondersteuning bij de zorgco of de brugfiguur.