Samen voor een optimale begeleiding van keuzeprocessen

In het studiekeuzeproces ben jij als leerkracht(tandem) de coach. Daarom is het belangrijk om regelmatig met je collega’s af te toetsen of je op het goede spoor zit. Je hebt dus niet enkel oog voor het leerproces van je leerlingen, maar ook voor dat van hun ouders en van jezelf. Sta jij voldoende stil bij je eigen inzichten en overtuigingen? Kun je aan het team vragen om geregeld klankbord te zijn, feedback en goede raad te geven? Zo weet je je gesterkt in je coachingsrol.

Studie- en schoolkeuze is het resultaat van een leerproces dat zo vroeg mogelijk start. Al vanaf de kleuterschool en doorheen de basisschool begeleid je leerlingen om hun kwaliteiten te verkennen, hun leefwereld te verbreden en hen te leren kiezen. Kortom, je werkt aan hun weerbaarheid en zelfvertrouwen, zodat ze op het einde van hun traject in de basisschool bewust kunnen kiezen hoe ze hun studietraject verderzetten. Is dit ook de visie van jouw school? Of wordt er toch vooral gekeken naar leerkrachten van de derde graad om de studiekeuze van leerlingen te begeleiden? In de toolbox vind je ideeën hoe je als schoolteam rond onderwijsloopbaanbegeleiding kunt werken.

Dat schoolteam kan best ook geregeld ‘in de spiegel’ kijken en reflecteren op het eigen referentiekader: welke percepties en aannames hebben wij als team over bepaalde onderwijsvormen, richtingen en scholen? Staan we zelf kritisch tegenover het watervaldenken? Hoe krijgen we de neuzen van alle leerkrachten in dezelfde richting, zodat we ouders en leerlingen met dezelfde visie tegemoet treden en kunnen ondersteunen?