De structuur van het secundair onderwijs

Het secundair onderwijs in Vlaanderen kenmerkt zich door een waaier aan opties, studierichtingen en onderwijsvormen. Dat biedt mogelijkheden voor de kwaliteiten en interesses van elke leerling, maar maakt het tegelijk soms moeilijk om het overzicht te bewaren.

In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen een A-stroom en een B-stroom. De B-stroom is voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben verworven en het getuigschrift lager onderwijs niet hebben behaald. De A-stroom bestaat uit een basispakket (27/28u), aangevuld met een bundel keuzevakken (4/5u). De vakken van de basisvorming zijn overal en voor iedereen hetzelfde. Voor het keuzegedeelte bepaalt elke school zelf wat ze aanbiedt. Hier zijn heel wat verschillen mogelijk, zoals sport, moderne en klassieke talen, technologie en sociale vorming. Vaak is het keuzegedeelte ingegeven door de studierichtingen die de school aanbiedt in de tweede en derde graad. Sommige scholen bieden de optie STEM aan. Dit is de afkorting voor Science - Technology - Engineering - Mathematics. Deze optie legt extra accenten op wetenschappen, wiskunde en technologische vakken, al kan de exacte invulling verschillen. Meer en meer scholen plaatsen daar de A van Arts bij, zo krijg je STEAM.

Officieel kan je pas kiezen voor ASO, BSO, KSO of TSO vanaf de tweede graad. Heel wat scholen hanteren echter niet de officiële benamingen A-stroom en B-stroom. Vaak geven scholen hun keuzegedeeltes in de eerste graad namen als de Moderne, Handel, de Technische, de Latijnse … Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden en de studierichting die hierbij aansluit in de tweede graad.

Wil je meer informatie? Erg handig is deze infografiek. Hij biedt een overzicht van de structuur van het secundair onderwijs én de toekomstmogelijkheden na de verschillende onderwijsvormen. Hij is beschikbaar in 12 andere talen: Albanees, Arabisch, Bulgaars, Chinees, Duits, Engels, Frans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Turks. Ook ons ABC van het secundair onderwijs biedt een verhelderend overzicht van begrippen die gebruikt worden in het secundair. Voor accurate en gedetailleerde info over onderwijsvormen, studierichtingen en scholen verwijzen we graag naar onderwijskiezer. Op de kind- en ouderwebsite vind je bovendien een videoscribe die de structuur van het secundair onderwijs klashelder uitlegt.

Al deze instrumenten zijn handige hulpmiddelen om ook samen met ouders en leerlingen te bekijken en hen wegwijs te maken.