Ouders informeren over het secundair onderwijs

Voor ouders is de overgang naar het secundair onderwijs van hun kind een belangrijk moment. Vaak gaat het gepaard met de nodige keuzestress. Ouders willen het beste voor hun zoon/dochter en ze zijn zich bewust van het belang van een goede opleiding. Percepties over bestaande onderwijsvormen zijn echter diep ingesleten en sommige ouders hebben slechts een beperkte kennis van het secundair onderwijs. Dit kan tot een studiekeuze leiden waarin ‘zo hoog mogelijk mikken’ centraal staat, los van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling.

Het is dus belangrijk om in je begeleiding van het keuzeproces ouders goed te informeren. Maak hen wegwijs in de structuur, de studierichtingen en de mogelijke vervolgopleidingen. Doe dit aan de hand van bijvoorbeeld deze infografiek (ook beschikbaar in 8 andere talen: Arabisch, Bulgaars, Engels, Frans, Pools, Russisch, Spaans en Turks of deze videoscribe. Benadruk de gelijkwaardigheid van studierichtingen. Geef correcte en volledige informatie, met inbegrip van alle mogelijkheden én beperkingen. Immers, alleen als je alle opties kent, kan je een bewuste keuze maken.

Een beproefde methode om ouders te informeren over het secundair onderwijs is een infomoment. Nodig de ouders en leerlingen uit van het 5de en het 6de leerjaar en denk ook aan vroegtijdige schoolverlaters die naar de B-stroom gaan. Je kan dit infomoment helemaal zelf organiseren of je kan ook een aantal gasten uitnodigen, zoas het CLB, oud-leerlingen, leerkrachten uit secundaire scholen ... Stem de werkwijze en de informatie af op je doelpubliek en zorg voor voldoende interactie. Wij geven je graag wat tips voor een interactief infomoment. Op een infomoment komen ouders ook in contact met elkaar en ook dat biedt heel wat kansen. Ze merken dat ze vaak met dezelfde vragen zitten en gaan soms samen op zoek naar antwoorden. Lees hier hoe andere scholen een interactief infomoment of een infobeurs opzetten.

Moedig ouders aan om samen met hun kind op bezoek te gaan in scholen. Hier vind je tips om ouders te laten kennismaken met secundaire scholen in de buurt. Concrete en objectieve informatie over scholen kan je overzichtelijk oplijsten aan de hand van dit document. Deze checklist biedt leerlingen houvast bij een schoolbezoek.

Naast het rechtstreeks aanspreken van ouders op een infomoment, oudercontact, koffiemoment of informele babbel kan je ouders ook indirect betrekken bij het studie- en schoolkeuzeproces via de leerling zelf. Sommige ouders zijn afhankelijk van hun kind voor informatie. Deze website op maat van leerlingen en ouders biedt antwoord op de belangrijkste vragen.