Scholen in de buurt

Het biedt een meerwaarde als je je studieadvies onderbouwt met gerichte informatie over secundaire scholen in de buurt. Je wil immers dat je leerlingen goed terechtkomen. Slechts de helft van alle ouders en leerlingen bezoeken opendeurdagen van scholen. Vaak wordt er voor een school gekozen op basis van het imago van de school, de info van oudere broers en zussen en de website van de school.

Pluis het internet uit voor een overzicht van secundaire scholen in je regio. Bekijk in detail de studierichtingen (tweede graad) en de keuzegedeeltes (eerste graad). Bezoek opendeurdagen en verzamel informatie die cruciaal kan zijn voor ouders en leerlingen: de verwachtingen over de reeds verworven competenties per richting, de zorg- en studiebegeleiding, de schoolcultuur en -visie, het welbevinden van leerlingen, activiteitenaanbod tussen en na de schooluren … Met dit document helpen we je om dit overzichtelijk in kaart te brengen.

Vooral doorleefde informatie over scholen heeft een grote meerwaarde. Bouw een netwerk op van mensen die ervaring hebben met het secundair onderwijs: het CLB, leerkrachten uit het secundair … Haal oud-leerlingen van je school naar de klas en laat je leerlingen hun vragen afvuren over de eerste schooldag, de leerkrachten, het huiswerk enzoverder. Informeer of je scholengemeenschap, je gemeente of je LOP een samenwerking wil opzetten met het secundair onderwijs. Dit is een fijne manier om snel alle secundaire scholen in je buurt te leren kennen en te overleggen.

Ga je op schoolbezoek met je leerlingen? Bereid dit goed voor door zelf op voorhand de school te bevragen: wat gebeurt er met de informatie die je vanuit de basisschool doorgeeft? Welke ervaringen heeft de school met leerlingen die vanuit jouw basisschool doorstromen? Om meer uit je schoolbezoeken te halen, kan je dit stappenplan gebruiken.