kwaliteiten van leerlingen in kaart brengen

Werken rond kwaliteiten en interesses verdient een prominente plaats in de klas en op school. Elk kind (en bij uitbreiding: elke leerkracht) blinkt wel in iets uit. Ideaal zou zijn dat het spotten en benoemen van kwaliteiten een tweede natuur wordt bij leerlingen en leerkrachten.

Leerlingen laten schitteren is de eerste stap in het proces dat finaal leidt tot een studiekeuze. Door een brede kijk op kwaliteiten te hanteren, blinkt elk kind wel ergens in uit. Check met deze quickscan hoe breed het aanbod van jouw school is. De tweede stap is het bijhouden en capteren van al die schitteringen. Ga na op welke manier je met het hele team doorheen de hele schoolloopbaan van elke leerling goed kunt bijhouden waar je die in zijn kracht, mogelijkheden, kwaliteiten, talenten hebt zien staan. Het systematisch expliciet benoemen en bijhouden (‘breed evalueren’ en ‘documenteren’) levert na verloop van jaren een schat van informatie op hoe een leerling gegroeid is. Dit is informatie die erg van pas zal komen bij het studie- en schoolkeuzeproces aan het eind van de basisschool.

Er zijn diverse manieren om dit documenteren in de praktijk te brengen, en tegelijk kunnen diverse organen en momenten hiervoor nuttig zijn: klassenraden, MDO’s, overgangsgesprekken,… Met andere woorden: zet rond groei en ontwikkeling een sterk beleid op poten. Een meer formele neerslag van de kwaliteiten van je leerlingen kan gebeuren via het rapport. Hier vind je een aantal tips. Je geeft hiermee een duidelijke boodschap aan leerlingen en ouders over wat er in jouw school echt telt. Lees het inspirerend verhaal van deze school. Spoor ook ouders, leerlingen en collega's aan om breed observeren in de praktijk te brengen, als basis voor een onderbouwd studie- en schooladvies.

Overleg met de ouders. Zij zijn belangrijke partners in het werken rond kwaliteiten. Zij kennen hun kind op een andere manier dan jij, wat soms een verrassend beeld oplevert. Sommige kwaliteiten dreigen op school immers wat onder de radar te blijven of worden niet altijd naar waarde ingeschat. Probeer tijdens elk oudercontact je ook specifiek te richten op de kwaliteiten en interesses van je leerlingen, los van punten. Of organiseer een oudercontact dat echt op die kwaliteiten inzoomt.

Wil je hier leerlingen actiever in betrekken? Organiseer dan een werkmoment rond kwaliteiten met leerlingen en ouders samen om in gesprek te gaan over die kwaliteiten. Lees het inspirerend verhaal van een school die het zo aanpakt.