Valkuilen

Enkel naar ‘schoolse’ kwaliteiten kijken - Leerkrachten vinden het belangrijk om te werken rond kwaliteiten en ze vinden ook dat ze leerlingen veel kansen bieden om hun vaardigheden en talenten te ontdekken. Dat blijkt uit ons onderzoek. Maar leerlingen zelf schatten dit echter veel lager in, net als ouders. Mogelijk hangt dit samen met de benadering van kwaliteiten: het risico bestaat dat je als leerkracht vaak blijft hangen in de schoolse context (‘taal en rekenen’) en met die bril kijkt naar kwaliteiten. Tracht zo breed mogelijk te exploreren. Weet jij van je leerlingen waar ze thuis mee bezig zijn? Welke verantwoordelijkheden ze opnemen? Beoefenen ze hobby’s? Zijn het verzamelaars of hebben ze een andere grote passie? Zijn het conflictoplossers en verzoeners? Gaan ze systematisch en gestructureerd te werk? Steekt natuurlijk leiderschap de kop op? Zeggen ze waar het op staat? … Probeer deze elementen een plaats te geven in jullie speurtocht naar kwaliteiten en dit te verbinden met toekomstopties. Of ga samen op stap buiten de school en link deze ervaringen aan kwaliteiten en interesses.

Enkel de rapportcijfers tellen - Ondanks alle aandacht voor kwaliteiten tijdens de schoolloopbaan van leerlingen, verschuiven deze vaak naar de achtergrond wanneer een studiekeuze aan de orde is. Schoolse prestaties nemen dan weer makkelijk de overhand. Als je goede punten haalt, zo komt uit ons onderzoek naar voren, blijken je interesses vooral mee te tellen. Wanneer je punten minder goed zijn, kijkt men vaker naar je vaardigheden. Gebruik de kwaliteiten van je leerlingen niet als stoplap, maar neem ze mee als volwaardige argumenten in je studieadvies. Dit geldt ook voor leerlingen die naar de B-stroom gaan: ook zij hebben er alle baat bij goed te weten wat ze goed kunnen en graag doen.

Studierichtingen direct aan beroepen linken - Werken rond beroepen is een interessante piste om het aanbod dat je reeds op school ontwikkelt te verbreden. De meeste leerlingen kennen slechts een beperkt gamma aan beroepen. Sommigen laten zich voor hun studierichting leiden door een bepaald toekomstbeeld dat ze voor ogen hebben. Bewaak dat de gesprekken over toekomst en beroepen aan kwaliteiten en capaciteiten verbonden blijven.