Beperkte maar belangrijke invloed

De ouders zijn verantwoordelijk voor de keuze, de leerkrachten voor het proces. Door tijdig, correct, helder en ondersteunend te begeleiden, heb je wel invloed op de uiteindelijke keuze. Als je als ouder het onderwijsveld niet goed kent, wil je ook graag dat de school die coachende rol op zich neemt.

De mate waarin de school een partnerschapsbeleid met ouders heeft uitgewerkt, zal mee bepalen of en in welke mate ouders het advies van de school zullen vragen en eventueel opvolgen. Wie doorheen de jaren een sterke band met ouders heeft opgebouwd, heeft veel vertrouwen gewonnen. In je begeleidingsrol bij het studie- en schoolkeuzeproces kun je dan op die lijn doorgaan: de communicatie is helder, eerlijk (dus ook: toegeven als je iets niet goed weet), correct, volledig …

Zo is het goed om ouders erop te wijzen dat de eigenlijke keuze voor een studierichting in de tweede graad gebeurt, en dat de meeste scholen in hun aanbod van keuzegedeeltes in de eerste graad daarop inspelen. Tegelijk bieden sommige scholen ook een brede eerste graad aan waarbij de leerlingen nog volop kunnen proeven van heel diverse opties.

In het begeleidingsproces is het zaak om ieders verwachtingen en rollen duidelijk te expliciteren. Uit ons onderzoek blijkt dat ouders vaak geen idee hebben wat ze van de school kunnen verwachten. Leerkrachten blijken hen immers niet altijd even consistent te informeren. Zeker bij mensen die minder vertrouwd zijn met het onderwijslandschap of er negatieve ervaringen mee hebben, voedt dit het mogelijke wantrouwen. Vaak zijn het de ouders die duidelijke en concrete vragen stellen die meer/beter geïnformeerd worden. De focus ligt dus best niet te sterk op een juist advies maar eerder op een verhelderend proces. Probeer op allerlei manieren ouders bij het proces te betrekken. Lees het inspirerend verhaal van deze school.