Geen momentopname maar een proces

Voor een studie- en schoolkeuze ga je niet over één nacht ijs. Met je leerlingen leg je een heel traject af om het keuzeproces vorm te geven, gaande van zichzelf beter leren kennen, de juiste informatie over studierichtingen verzamelen tot zicht krijgen op scholen in de buurt. Net als je leerlingen hebben ook ouders tijd nodig om al deze facetten van het proces te doorlopen.

Tijdig beginnen is de boodschap, en dit wil zeggen: reeds van het in het 5de leerjaar, of zelfs vroeger. Uit ons onderzoek blijkt immers dat aan het eind van het 5de leerjaar reeds 44,5% van de ouders/leerlingen al een school heeft gekozen, en 52,6% al een opendeurdag heeft bezocht. Begeleid ouders in die zoektocht naar scholen. Secundaire scholen bevinden zich in een onderling concurrentiële positie en willen dus graag ‘klanten’ aantrekken. Ga samen met de ouders na wat ‘pr-taal’ en wat ‘reële informatie’ is. Dit document helpt je daarbij.

Je ondersteunt het keuzeproces door ouders te betrekken bij alle activiteiten die je met leerlingen onderneemt rond studie- en schoolkeuze. Laat je leerlingen thuis verslag uitbrengen, geef kleine opdrachtjes mee, nodig ouders uit om in de klas te vertellen over hun studiekeuze of beroep, laat ouders met een groepje leerlingen meegaan op schoolbezoek. Kortom, geef ouders kansen tot interactie. Zo versterk je de betrokkenheid en het vertrouwen, want het maakt duidelijk hoe jullie als schoolteam begaan zijn met de toekomst van elk kind. Het biedt ook kansen aan ouders om het beeld dat ze hebben over het secundair onderwijs bij te stellen. Het helpt hen inzien dat niet alleen zo hoog mogelijk mikken belangrijk is, maar dat het draait om een toekomstoptie die aansluit bij de mogelijkheden en kwaliteiten van hun kind.

Het proces van voortschrijdend inzicht bij ouders ondersteun je ook door stap voor stap te werk te gaan en een lang traject uit te stippelen. Met één infomoment kan je ouders niet alle mogelijkheden en valkuilen in het secundair onderwijs bijbrengen. Laat belangrijke zaken regelmatig terugkomen en werk met je team aan een duidelijke visie over de onderwijsloopbaan van leerlingen. Studiekeuze gaat over de kern van onderwijs, over de toekomstmogelijkheden van kinderen. Het is een zaak van elke dag, die zichtbaar moet zijn in de dagelijkse werking van de school en die je uitdraagt in de klaspraktijk van àlle leerjaren. Ook dat is een belangrijke manier om ouders duidelijk te maken dat het meer is dan een momentopname.