Geen standaardaanpak maar maatwerk

Een infomoment voor ouders over de structuur van het secundair onderwijs behoort in veel basisscholen tot het basispakket. Tegelijk weten we: een standaardpakket voor àlle ouders werkt niet. Zo kan er al veel ruis op de informatie zitten als de schooltaal niet gelijk is aan de thuistaal. Wie zich om allerlei redenen onzeker voelt of twijfels heeft bij de studiekeuze, zal sneller ondersteuning zoeken in de school. Bij wie andere referentiekaders en communicatiewijzen hanteert dan die van de school, zul je creatief moeten zoeken naar mogelijke ingangen en gemeenschappelijke grond.

Daarom is op maat van (groepen) ouders werken, en dus een gedifferentieerde aanpak uitwerken, belangrijk. Stem de wederzijdse verwachtingen en rollen goed op elkaar af. Spreek mensen als individu aan, niet als groep. Voor wie de structuur en het aanbod niet behapbaar is, is individuele info en advies op maat van hun kind noodzakelijk. Neem ook elke vraag ernstig (‘mijn zoon wil graag met dieren werken’) en ontrafel samen met de ouders wat er achter dit soort wensen schuil kan gaan. Geef hier niet te snel een heel specifiek advies, ga niet voortvarend zelf al een antwoord forumleren. De interactie, het gesprek aangaan is hier dus erg belangrijk.

Ook in de voorbereiding van de oudercontacten kun je bekijken hoe je met verschillende interactiestijlen zult omgaan. Zo zullen sommige ouders zich zeer afwachtend opstellen en het initiatief aan de leerkracht overlaten. Wacht niet tot ouders met vragen komen maar nodig hen heel actief uit om vragen te stellen en hun noden te formuleren. De infofolder biedt een mooi aanknopingspunt. Geef voorbeelden van hoe je kunt helpen om de informatie helder en concreet te maken.