Valkuilen

Het advies uit de weg gaan omdat het moeilijk ligt - De helft van de ouders, zo blijkt uit ons onderzoek, zegt dat ze geen advies hebben gekregen. Dat kan deels te maken hebben met wat leerkrachten zelf aangaven, met name dat ze zich onzeker voelen om een advies te formuleren, en het dan liever wat uit de weg gaan. Hier kunnen tal van redenen aan de basis liggen. Het klikt niet met elke ouder. Sommige school-gezin-relaties lopen wat stroef of er zijn al conflicten geweest. Moeilijke boodschappen aan de ouders geven, ligt erg gevoelig. Uit ons onderzoek blijkt ook dat zowel leerkrachten als ouders de directe confrontatie soms uit de weg gaan, waardoor belangrijke informatie verloren gaat. Respect tonen voor de specifieke aspiraties, wensen en bezorgdheden van ouders kan dit ten dele verhelpen. Focussen op het proces en hoe zij als ouders zich blijvend eigenaar kunnen voelen, is een andere optie. En bovenal: het gesprek niet uit de weg gaan of uitstellen.

Allerlei problemen met het advies - Voor een aantal ouders komt het gegeven advies te laat. De keuze is al gemaakt. In het beste geval is het advies dan een bevestiging van die keuze. Of: het advies wordt te algemeen, te oppervlakkig geformuleerd, zoals: ‘ze kan alles aan’, ‘ASO zal zeker lukken’. Daardoor ervaren ouders dit niet als een advies. We horen ook ouders zeggen dat het advies niet aansluit bij de reële noden die ze hebben geformuleerd.