Een krachtig studieadvies

Het studieadvies als synthese van het hele keuzeproces moet concreet zijn en duidelijk beargumenteerd. Oriënteer breed door meerdere opties te vermelden bij de studiekeuze, met aandacht voor de interesses van de leerling. Motiveer telkens duidelijk waarom dit bij de leerling past, maar som ook mogelijke risico’s op. Bij het schooladvies kan je een aantal schoolkenmerken vermelden die voor de leerling belangrijk zijn. Zorg ook hier voor duidelijke argumenten die tegemoetkomen aan de behoeften van de leerling. Deze checklist kan je daarbij helpen.

In een studieadvies komen heel wat dingen samen. Het is naast het rapport en het leerlingendossier een persoonlijk document dat je voor elke leerling apart bijhoudt. Het is een groeidocument, dat in interactie verder vorm krijgt. Hiervoor kun je dit sjabloon. Lees ook het inspirerende verhaal van deze school.