Studieadvies als resultaat van veel interactie

Idealiter is het studieadvies de monding van een stroom aan informatie, activiteiten, syntheses, onderzoeken naar kwaliteiten, interesses en vaardigheden. De laatste fase van het proces wordt best georkestreerd door de tandem van de leerkrachten 5de en 6de leerjaar.
Overloop met het hele team nog eens de evolutie van je leerlingen. Schakel ook het hele schoolteam in bij de begeleiding van het keuzeproces en bij het capteren van info.

De uiteindelijke studie- en schoolkeuze ligt bij de leerling en zijn/haar ouders, het team begeleidt het proces. Weet dat de inschatting van de school soms een grote waarde heeft voor leerlingen en ouders. Zij hebben niet altijd een goede kennis van het Vlaamse onderwijslandschap en de doorstroommogelijkheden na de eerste graad, wat zij wél van de basisschool verwachten. Schets in het begin van het effectieve studiekeuzeproces (bij voorkeur in het 5de leerjaar al) hoe je dit zal begeleiden. Wees duidelijk over het traject dat je met je leerlingen zal afleggen en wanneer ouders welke informatie mogen verwachten. Deze tijdlijn helpt je om tijdig en duidelijk te communicerenmet ouders over de studiekeuze van hun kind.

Ga reeds van in het 5de leerjaar – of zelfs vroeger – in gesprek met alle betrokkenen. Tijdens de oudercontacten kan je het groeidocument samen met de ouders overlopen en bespreken. Zo blijven ze goed op de hoogte van wat er uit het keuzeproces komt. Zo vermijd je misverstanden of onduidelijkheden. Hou goed voor ogen dat de dialoog primeert.

Wanneer deze gesprekken moeizaam verlopen, vraag dan een collega om je bij de voorbereiding bij te staan. Check op het einde van het gesprek ook of alles duidelijk is voor ouders. Hou de bevindingen, opmerkingen en vragen uit deze gesprekken goed bij. Verwoord de evoluties en veranderingen die je merkt, vraag om bevestiging ervan. Zo blijft de communicatie helder en correct.