Valkuilen bij studie- en schooladvies

Te lang wachten met het geven van advies - Leerkrachten zijn zich erg bewust van de impact die een studiekeuze heeft op de toekomstmogelijkheden van een kind. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe dit verder zal verlopen, want op deze leeftijd zijn kinderen nog in volle ontwikkeling. Vooral voor leerlingen die wellicht naar de B-stroom zullen gaan, wachten leerkrachten soms lang met in interactie te gaan met de ouders. Ze gunnen de leerling nog wat extra tijd om te groeien en gaan intussen het gesprek niet echt aan. Dit is erg jammer, want ook deze leerlingen hebben de behoefte om te weten waar hun kwaliteiten, interesses en mogelijkheden precies liggen en op welke scholen ze zich goed zouden voelen.

Een voorzichtig of nietszeggend advies afleveren - De bezorgdheid om de slaagkansen van leerlingen in het secundair leidt soms tot een te voorzichtig geformuleerd of oppervlakkig studieadvies. Of soms wordt het studieadvies gewoon achterwege gelaten. Weet dat ouders meestal geen glashelder advies verwachten dat te nemen of te laten is. Het advies is een synthese van alle ondernomen stappen, van alle (inter)acties die tijdens het hele proces zijn bijgehouden. Dit alles moet een beredeneerde overstap naar het secundair onderwijs mogelijk maken. Aarzel dus niet om alle inzichten en informatie te bundelen in een duidelijk en goed beargumenteerd advies dat je bespreekt met alle betrokkenen. De elementen die zeker aan bod moeten komen, vind je terug in dit sjabloon.

Wachten tot de ouders het initiatief nemen - De uiteindelijke studie- en schoolkeuze ligt in handen van de ouders, die samen met hun kind beslissen. Maar dit wil niet zeggen dat je op hun initiatief moet wachten. Zet de eerste stap, vraag hen of zij bepaalde vragen en verwachtingen naar de school hebben. Neem al van in het 5de leerjaar het proces in handen, of zelfs vroeger. Licht hen tijdig in over het traject dat je met leerlingen zal afleggen en welke informatie ze wanneer mogen verwachten. De infofolder voor ouders zet alles duidelijk op een rij en spoort ouders aan om het keuzeproces tijdig op te nemen.

Je eigen overtuigingen laten primeren - Leerkrachten baseren hun studieadvies niet enkel op kenmerken van de leerling, maar ook op hun eigen inschatting en percepties over bijvoorbeeld de thuissituatie of de motivatie van een kind. Onderzoek leert dat ook de achtergrond van leerkrachten een rol spelen: welke beroepen ze van dichtbij kennen, welke studierichting ze zelf gevolgd hebben, of hun sociale omgeving divers of eerder homogeen is … Ook de schoolcontext en de leerlingenpopulatie hebben een invloed op deze inschattingen. Heb je zin om hierover met collega’s te reflecteren, bekijk dan onze Plug & Play studiedag. Uiteraard is je ervaring in de klas van onschatbare waarde, maar wees voorzichtig met conclusies. Buiten de klas laten kinderen zich misschien van een heel andere kant zien.