Contact

Het Transbasoproject is afgerond.

Met vragen over onderzoek kunt u nog terecht bij de hoofdpromotor van de Universiteit Gent, Piet Van Avermaet, (piet.vanavermaet@ugent.be), de onderzoekscoördinator van de Vrije Universiteit Brussel, Simon Boone (simon.boone@vub.be) en bij de andere promotoren.

Voor nascholingen en vormingstrajecten kunt u terecht bij de valorisatiecoördinator Karin Goosen (karin.goosen@ugent.be) van het Steunpunt Diversiteit en Leren en de andere valoriserende partners van de AP-Hogeschool en de Hogeschool Gent.

Voor specifieke vragen over bepaalde tools kunt u terecht bij onderstaande partners: