Slotconferentie Transbaso

Onze slotconferentie was op vijf dagen volzet. Meer dan 200 bevlogen deelnemers en een geëngageerd Transbasoteam wisselden uit over het belang van hoge leerkrachtverwachtingen, een sterk onderwijsloopbaanbeleid en over de uitdagingen waar kinderen en ouders voor staan tijdens de transitie van basis naar secundair. De overgang brengt dan ook heel wat teweeg en heeft heel wat gevolgen voor onze schoolgaande jeugd.

Deze conferentie was geen einde maar het begin van een nóg sterkere Transbasobeweging.

Sleutelbevindingen onderzoek en overzicht van de tools
De inleidende presentatie met de sleutelbevindingen uit ons onderzoek en met het overzicht van de tools vind je hieronder. Ook het document met de sleutelbevindingen op een rijtje willen we je niet onthouden. Tot slot vind je een overzicht van alle wetenschappelijke onderzoeksbijdragen in het kader van dit project.

presentatie plenair inleiding - sleutelbevindingen en tools

sleutelbevindingen op een rijtje

onderzoeksbijdragen

Aanbevelingen
Onze aanbevelingen voor micro-, meso- en macroniveau vind je hieronder. Aan het einde van de conferentie gaven Patriek Delbaere (algemeen directeur OVSG), Anne Verhoeven (teamverantwoordelijke basisonderwijs Dienst Curriculum en Vorming, Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Saskia Lieveyns, adviseur-coördinator pedagogische begeleidingsdienst, GO!) hun reflecties op deze aanbevelingen. Wij onthouden dat ze graag mee werk maken van een warme overgang van basis naar secundair.

aanbevelingen micro niveau basisonderwijs

aanbevelingen micro niveau secundair onderwijs

aanbevelingen meso niveau

aanbevelingen macro niveau

Presentaties workshops
Presentatie leerlingen een stem geven
Via bevindingen uit onderzoek bekijken we de positie van de leerling in de overgang van basis- naar secundair. We bekijken de tools om kinderen meer te betrekken in het keuzeproces, onder andere de serious game en de website vol leuke filmpjes.

Presentatie ouders betrekken vanuit de school
Deze workshop belicht de belangrijke rol die ouders spelen in de overgang van basis naar secundair. Vanuit onderzoek gaan we in op concrete manieren om ouders te ondersteunen in hun rol van begeleider van het keuzeproces en die van beslisser.

Presentatie coachende rol van leerkrachten
We bekijken de moeilijke rol van leerkrachten basisonderwijs bij de overgang naar het secundair. En hoe leerkrachten zich in team kunnen versterken in het begeleiden van het keuzeproces van leerlingen en ouders. De centrale tool in deze workshop is de plug and play over de kracht van verwachtingen.

Presentatie wat werkt er in scholen?
We gaan in op de interventies die we met het project deden in basisscholen. Welke interventies werken en onder welke omstandigheden?

Presentatie prangende vaststellingen uit het onderzoek
We gaan in op een aantal belangwekkende vaststellingen uit het onderzoek. De bevindingen m.b.t. de drie voornaamste actoren– leerlingen, ouders en leerkrachten – komen aan bod, alsook de meest recente inzichten over vroege schoolmoeheid, futiliteitsgevoelens en schoolkeuze-mechanismen.

Transbaso in de pers en in het parlement
We kwamen een heel aantal keer in de pers met onze resultaten. Hieronder een overzicht van het publiek debat dat we op gang hebben getrokken.

En er werden 4 vragen gesteld naar aanleiding van onze onderzoeksresultaten en aanbevelingen in het Vlaams Parlement op 6 december.