Het Leerling-contact

De contacten met verschillende scholen leveren een lange lijst benamingen op voor hetzelfde concept: het groeigesprek, het kindgesprek, het kletsuurtje, functioneringsgesprek… Om zeker te zijn dat we over hetzelfde spreken doe je er goed aan om eerst af te stemmen over de inhoud. We bekijken in dit artikel wat het Leerling-Contact (LC) is en wat precies de positieve reacties ontlokt.

Dit artikel geeft je een inzicht in het leerling- Contact. Wat is het? Wat zin de doelen? En wat is de meerwaarde? Veel succes.

het-leerlingcontact-zorgbreed-sept-2020