Praktijkvoorbeeld atelierwerking

Een andere kijk op je leerlingen

Ik vergelijk altijd met Jani (Kazaltzis, bekend tv-figuur). Hij zegt dat de school voor hem de hel was. Het is iemand die nu zeer succesvol is en erg goed in wat hij doet, maar op school kwam hij helemaal niet aan bod. Terwijl hij duidelijk veel talent heeft. Hier zitten ook zo van die Jani’s.
Leerkracht

Wat

Twee keer per jaar organiseert de school ateliers/workshops (op woensdagvoormiddag of vrijdagnamiddag) om leerlingen te laten proeven van nieuwe dingen. De teamleden verzorgen een atelier dat aansluit bij hun eigen talenten, zoals toneel, fietsen herstellen, yoga of natuurbeleving. Daarnaast zijn ook ouders en de buurt betrokken. Het dienstencentrum voor senioren ontvangt bijvoorbeeld leerlingen voor een cirsus bloemschikken, petanque of line dance. Er zijn contacten met de bibliotheek, winkels en het kappersatelier in een secundaire school. Een Syrische tante en oma verzorgen een kookworkshop en een papa met een houtatelier ontvangt leerlingen om samen vogelhuisjes te maken. Leerlingen kunnen ook zelf aangeven wat ze graag eens zouden doen, wat leidde tot contacten met een kleuterschool en een strijkatelier. In de loop der jaren groeide het netwerk, wat leidde tot een ruim aanbod.

Het uitgangspunt van de atelierwerking is leerlingen te laten kennismaken met dingen die in de gewone lessen niet altijd aan bod komen. Zo krijgen ze een breder beeld van hun eigen interesses en kwaliteiten en kunnen ze aan anderen ook laten zien wat ze kunnen. Alle leerlingen, van 1 tot 6, nemen deel. In sommige klassen wordt er op voorhand gewerkt rond talenten en wordt er duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is om te weten wat je goed kan en graag doet.

Het aanbod van de ateliers wordt op een ludieke manier voorgesteld met een filmpje, een toneeltje of een toonbord. Leerlingen geven een top 3 door, waarbij ze worden aangemoedigd om eens iets nieuws uit te proberen. De werkgroep deelt de groepen in. Elke atelierdag eindigt met een slotevent waarop de vliegende reporters (ook leerlingen) verslag uitbrengen van de dag. Er is ook een toonmoment voor de ouders waarop alle leerlingen vol trots kunnen laten zien wat ze hebben gedaan.

Waarom

Talentgericht werken leefde al langer onder een aantal collega’s op school. Er was een pedagogische visie die het breed kijken naar leerlingen centraal stelde, maar in de praktijk werd dit toch vaak overschaduwd door punten voor taal en rekenen. Om alle leerlingen de kans te geven zich breed te ontwikkelen en ook minder schoolse talenten en kwaliteiten onder de aandacht te brengen, startten ze met deze atelierwerking.

Wie

De atelierwerking stoelt op een hechte samenwerking tussen het schoolteam, ouders en de buurt. De coördinatie is in handen van een werkgroepje.

Succesfactoren

  • Schoolteam: heel de school is betrokken. Alle leerkrachten dragen een steentje bij en bouwen verder op wat het jaar voordien gebeurde. Dit initiatief illustreert mooi hoe werken aan kwaliteiten van leerlingen een proces is dat al vroeg van start gaat.
  • Brede benadering: iedereen krijgt de kans om te schitteren. Niet alleen leerlingen worden breed benaderd, ook leerkrachten en ouders worden aangesproken op hun kwaliteiten en interesses. Zo leren kinderen ook de volwassenen in hun omgeving op een andere manier kennen.
  • Netwerk: de sterke samenwerking met de buurt is een meerwaarde. Er ontstaat een netwerk waarop ook op andere momenten een beroep kan worden gedaan.
  • Voorbereiding: een sterke organisatie trekt collega’s sneller over de streep om mee te doen. De werkgroep heeft het hele verloop goed uitgedacht, zodat het hapklaar kan worden aangeboden en collega’s het niet als extra werk ervaren.
  • Positieve insteek: de atelierwerking vertrekt van wat leerkrachten en leerlingen graag doen en waar ze goed in zijn. Dit is een ongelooflijke meerwaarde die verbindend werkt. Dit wortdt ook doorgetrokken naar de oudercontacten, waar de positieve ervaringen zorgen voor leuke gesprekken.
  • Concreet: talenten en interesses van kinderen krijgen handen en voeten tijdens de ateliers. Het gaat niet om ijle concepten, maar om concrete ervaringen. Dit biedt een mooi aanknopingspunt voor gesprekken over studie- en schoolkeuze.

Aandachtspunten

  • Een succesvolle atelierwerking start met een goede voorbereiding. Het vraagt heel wat werk, dat niet door één persoon gedaan kan worden. Stel een kernteam van enthousiaste collega’s (en ouders) samen en verdeel de taken.
  • Zie de atelierwerking niet als iets vrijblijvends, maar integreer het in je schoolwerking. Ga met collega’s, leerlingen en ouders in gesprek over wat je hebt ervaren en opgemerkt. Zet in op uitwisseling om een breed beeld van leerlingen te krijgen. Dit kan op allerlei manieren: via informele babbels, klasgesprekken, kindcontacten, overgangsgesprekken op het einde van het schooljaar, klassenraden of MDO’s. De atelierwerking biedt ook mooie aanknopingspunten voor gesprekken over studie- en schoolkeuze.

Met dank aan

VBS Sancta Maria (Gent), 39% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)