Praktijkvoorbeeld een variatie aan schoolbezoeken

Rondsnuffelen in een secundaire school naar keuze

Het vraagt wel wat praktische organisatie, maar je werkt echt op maat van de leerling en dat maakt het de moeite waard!
leerkracht zesde leerjaar

Wat

In het vijfde leerjaar bezoeken leerlingen met de hele klas twee à drie scholen uit een min of meer vast aanbod. Het gaat om scholen uit het eigen net of scholen waar veel leerlingen naar doorstromen. In het zesde leerjaar worden er netoverschrijdende snuffelbezoeken georganiseerd. Alle leerlingen geven 2 of 3 voorkeurscholen op volgens hun interesses en eigen keuze. Op basis daarvan worden groepjes gevormd om op schoolbezoek te gaan. De schoolbezoeken kunnen er elk jaar dus anders uitzien, afhankelijk van de interesses van leerlingen.

Waarom

De schoolbezoeken kwamen onvoldoende tegemoet aan de interesses van leerlingen en de specifieke vragen die ze vaak hadden bij studierichtingen en scholen. Daarom werd er gekozen voor enkele verkennende schoolbezoeken in het vijfde leerjaar en een specifiekere kennismaking in het zesde. Doordat leerlingen al ervaring hebben met schoolbezoeken, kunnen ze zich beter voorbereiden en in het zesde leerjaar gericht op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen. Een bezoek aan de school van hun keuze sluit ook maximaal aan bij het studie- en schoolkeuzeproces.

Wie

De klasleerkrachten van het vijfde en het zesde leerjaar zorgen voor de voorbereiding en nabespreking van de schoolbezoeken. De zorgcoördinator legt de contacten met de secundaire scholen. Ouders worden ingeschakeld om groepjes leerlingen te begeleiden tijdens het schoolbezoek.

Succesfactoren

  • Ruim aanbod: leerlingen maken kennis met verschillende scholen, netten en onderwijsvormen én tegelijk is er aandacht voor hun persoonlijke interesse.
  • Maatwerk: het schoolbezoek in het zesde leerjaar sluit maximaal aan bij het persoonlijke studie- en schoolkeuzeproces van leerlingen. Het helpt hen om hun keuze verder af te toetsten.
  • Voorbereiding: een goede voorbereiding in de klas zorgt ervoor dat een schoolbezoek voor leerlingen nog interessanter wordt. Ze kunnen met gerichte vragen op de school toestappen.
  • Timing: in het vijfde leerjaar hebben alle leerlingen al kennisgemaakt met enkele scholen (ook leerlingen die met hun ouders geen opendeurdagen bezoeken). In het zesde bezoeken ze een school van hun keuze, ruim voor de inschrijvingen plaatsvinden. Zo sluiten de schoolbezoeken maximaal aan bij het keuzeproces.

Aandachtspunten

  • Zet voldoende in op reflectie en nabespreking achteraf om inzichten beter te verankeren. Leerlingen vinden het leuk om hun ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen ze ook nog veel van elkaar opsteken.
  • Schoolbezoeken organiseren op deze manier vraagt veel organisatie en de nodige flexibiliteit van alle betrokkenen. Om het overzicht te bewaren, is het handig dat één contactpersoon het geheel coördineert. De zorgco is hiervoor vaak de meest aangewezen persoon. De contacten die hij/zij op deze manier opbouwt met secundaire scholen, bevorderen een vlotte doorstroom van leerlingen.

Met dank aan

GO! BS De Kleine Icarus (Gent), 30% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)