Praktijkvoorbeeld kindcontact

Het kind achter de leerling

Leerlingen voelen zich beter begrepen, je ontwikkelt een positieve relatie. Naar school komen, is iets om elke dag naar uit te kijken, zowel voor de leerlingen als voor de leerkracht.
Leerkracht zesde leerjaar

Wat

Twee keer per jaar organiseert juf An kindcontacten. Ze neemt de tijd om met elk kind individueel in gesprek te gaan over dingen die de leerling bezig houden. Tijdens deze babbel van 15 à 20 minuten gaat het over wat het kind bezighoudt, zet ze aan tot zelfreflectie en formuleren ze samen actiepunten. In de weken en maanden nadien proberen ze samen die actiepunten te bereiken.

Eén kindcontact gebeurt naar aanleiding van het studieadvies in het zesde leerjaar. Alles wat er in de klas gebeurt rond studie- en schoolkeuze vormt een aanknopingspunt voor het gesprek. Samen met de leerling probeert An tot een studieadvies te komen. Er wordt tijd gemaakt om naar de leerling te luisteren en samen naar de toekomstmogelijkheden te kijken. Nadien volgt een kind-ouder-leerkracht-contact, waarin leerling en leerkracht voorstellen tot welk advies ze zijn gekomen en hierover in gesprek gaan met ouders.

Waarom

Een kindcontact versterkt de stem van de leerling. Door geleide zelfreflectie en persoonlijke feedback krijgen leerlingen een beter en realistischer beeld van zichzelf en kunnen ze zichzelf beter inschatten. Dat resulteert in een groter welbevinden, meer zelfvertrouwen en geloof in hun eigen talenten. De informatie die je tijdens een kindcontact krijgt, helpt om meer aandacht te hebben voor de context waarin de leerling leeft en leert. Je kan gerichter coachen.

Wie

De klasleerkracht bouwt een vertrouwensrelatie op met elke leerling apart.

Succesfactoren

  • vertrouwen: een sfeer van openheid en vertrouwen is de basisvoorwaarde. Hier werk je aan tijdens het hele schooljaar. Start niet met kindcontacten in september, maar geef je leerlingen even de tijd om te wennen.
  • tijdsinvestering en planning: kindcontacten organiseer je niet snel tussendoor. Om kindcontacten echt te laten renderen, moet je ze inplannen. Je zal de hulp van collega’s nodig hebben om dit te organiseren, bijvoorbeeld om even je klas over te nemen.
    -inhoud: kies een gespreksthema en bereid dit voor. Hou zelf een duidelijk doel voor ogen. Je kan een kindcontact organiseren rond kwaliteiten van leerlingen, studie- en schooladvies, leerhouding, …

Aandachtspunten

  • Respecteer de eigenheid en privacy van elk kind. Vertel niets door van wat er tijdens het gesprek gezegd is, tenzij dit met de leerling zo is afgesproken.
  • Communiceer met ouders over deze werkvorm en zorg voor voldoende betrokkenheid. Door nadien een kind-ouder-leerkracht-contact over hetzelfde thema, versterk je de samenwerking.

Met dank aan

GBS School aan de Stroom (Antwerpen), 85% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)