Praktijkvoorbeeld kwaliteiten op het rapport

Leefrapporten weerspiegelen de brede school

Leerlingen die zichzelf leren kennen en hun mogelijkheden kunnen verkennen, dat vind ik wel dat er gebeurt binnen ons project rond meervoudige intelligenties. Het is veel breder dan alleen maar het cognitieve.
directrice talentenschool

Wat

De Zevensprong omschrijft zichzelf als een talentenschool: sinds het prille begin (1999) is breed kijken naar leerlingen en hun talenten ingebed in de schoolwerking. De meervoudige intelligenties van Gardner vormen het uitgangspunt. Doorheen de basisschool ontdekken leerlingen waar zij sterk in zijn. Het traditionele schoolrapport werd vervangen door een leefrapport dat dit weerspiegelt: naast schoolse resultaten krijgen ook de meervoudige intelligenties van de leerling hier een plaats.

Waarom

De meervoudige intelligenties van Gardner gaan ervan uit dat iedereen op een verschillende manier intelligent is. Gardner onderscheidt acht verschillende intelligenties: wiskundig, visueel, natuurgericht, intrapersoonlijk, taalkundig, lichamelijk, interpersoonlijk en muzikaal. Al deze intelligenties zijn belangrijk in onze samenleving. Leerlingen ontdekken hun eigen intelligentiepatroon en leren tegelijk de andere waarderen. Geen twee geesten zijn gelijk en twee mensen weten en kunnen altijd meer dan één. Elk kind kan schitteren.

Door te werken met leefrapporten worden leerlingen in hun totaliteit in kaart gebracht. Leerlingen worden aangemoedigd om zich breed te ontwikkelen. Ouders en leerkrachten worden gestimuleerd om breed te kijken naar leerlingen. Een studie- en schoolkeuze in het secundair onderwijs zal ook beter afgestemd zijn op het profiel van de leerling. Leerlingen die zichzelf goed kennen, kunnen gerichtere keuzes maken, wat hun verdere schoolloopbaan enkel ten goede komt.

Wie

Een visie ontwikkelen rond talentenwerking en hoe dit in de praktijk te brengen, was en is een opdracht voor het hele schoolteam. De directie heeft een voortrekkersrol, ook om de visie levend te houden en de praktijk voortdurend te evalueren en bij te sturen. Daarnaast is een grote betrokkenheid van leerlingen en ouders essentieel.

Succesfactoren

  • Heldere en gedragen visie: iedereen in het schoolteam staat achter deze aanpak. Door samen een visie uit te tekenen is het voor iedereen duidelijk wat de talentenwerking juist inhoudt en hoe deze in de praktijk kan worden gebracht.
  • Doorleefd: een talentenschool ben je in de eerste plaats door te doen. De meervoudige intelligenties zijn overal: in de klassen worden ze afgebeeld door pictogrammen, ze hebben een volwaardige plaats op het leefrapport.
  • Actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen: om een goed beeld te krijgen van de talenten van elk kind is afstemming essentieel. - Er wordt veel geïnvesteerd in communicatie, zoals individuele kindcontacten voorafgaand aan het oudercontact.
  • Systematische evaluatie en bijsturing: er wordt goed voor ogen gehouden of het doel nog steeds bereikt wordt. De kwaliteiten van kinderen staan centraal.

Aandachtspunten

  • Verlies de schoolse resultaten niet uit het oog. Dit is ook een facet van wie de leerling is en wat hij/zij kan en van belang bij het maken van een studie- en schoolkeuze.
  • Denk na over wat de uitkomst van een leefrapport hoort te zijn. Zoek naar een representatief evenwicht in het weergeven van cognitieve en niet-cognitieve aspecten van leerlingen, aansluitend bij de visie en de werking. Wordt dit alles in cijfers uitgedrukt of worden leerlingen op een andere manier beoordeeld?
  • De manier waarop je zelf met je talentenvisie naar buiten komt, heeft invloed op het imago van de school en op je leerlingen publiek. - - Waak erover dat je geen verkeerde signalen uitzendt, zoals “in deze school zijn resultaten niet belangrijk.”

Met dank aan

VBS De Zevensprong (Antwerpen), 56% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)