Praktijkvoorbeeld specifieke vragen van ouders beantwoorden

Met de zorgco op de gang

Dat studieadvies zit dan nog fris in de hoofden van ouders. En dan kunt ge gewoon langs de zorgcoördinator met uw vragen. Iedereen passeert daar toch in de gang.
-Leerkracht

Wat

Tijdens oudercontacten naar aanleiding van het rapport zit de zorgcoördinator op een zeer zichtbare plek in de gang van de derde graad. Tijdens het oudercontact overlopen leerkracht en ouders samen het rapport en bespreken ze hoe het gaat op school. Op basis daarvan wordt ook telkens even vooruit geblikt naar een mogelijke studie- en schoolkeuze. Zo wordt dit proces het hele jaar door opgevolgd. Voor extra begeleiding en vragen kunnen ouders (en leerlingen) meteen terecht bij de zorgco op de gang.

Waarom

Dit initiatief kwam tot stand om ervoor te zorgen dat ouders niet met vragen of onduidelijkheden over het studieadvies naar huis gaan. Er zijn op school veel kinderen en ouders met een migratieachtergrond, voor wie de wereld van het secundair en het schoolaanbod wat vreemd zijn. Zij vertrouwen zeer sterk op het oordeel van de leerkracht en de school. Deze aanpak werkt drempelverlagend: ouders zetten makkelijker de stap om extra uitleg te vragen. Hen stap voor stap begeleiden in het studie- en keuzeproces biedt hen houvast en stelt hen gerust.

Wie

De zorgcoördinator is hier de spilfiguur. Deze rol kan ook worden opgenomen door de brugfiguur, een zorgleerkracht of eventueel iemand van het CLB. Belangrijk is vooral dat de betrokken persoon goed op de hoogte is van de structuur van het secundair onderwijs en het scholenaanbod in de buurt.

Succesfactoren

  • Zichtbare aanwezigheid: de ouders moeten de zorgcoördinator niet ergens in een apart lokaal gaan zoeken. Dit verkleint de stap om extra uitleg te vragen.
  • Actief aanspreken: ouders passeren allemaal langs de plek waar de zorgco zit. Hij/zij spreekt hen aan en nodigt hen nog even uit voor een praatje. Dit werkt drempelverlagend.
  • Kort op de bal: ouders die vragen hebben bij het studieadvies worden onmiddellijk geholpen. Deze vragen kunnen gaan over mogelijke studierichtingen, scholen, data van opendeurdagen, …
  • Vertrouwd gezicht: sommige ouders voelen zich beter op hun gemak als ze vragen kunnen stellen aan iemand van de school, die ze goed kennen.
  • Internettoegang: op de laptop kan de juiste info meteen worden geraadpleegd. Zorgco en ouders gaan samen op zoek naar antwoorden op de vragen. Ouders maken kennis met interessante websites rond studie- en schoolkeuze.

Aandachtspunten

  • Duw ouders niet teveel in een bepaalde richting. Het is niet omdat ze extra begeleiding vragen dat je hen de beslissing uit handen moet nemen. Het gaat om de toekomst van hun kind.
  • Dit initiatief is ingebed in een proces van ondersteuning gedurende het hele schooljaar. Op verschillende momenten doorheen het schooljaar krijgen ouders (en leerlingen) info, advies en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Met dank aan
GBS De Toverberg (Gent), 85% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)