Praktijkvoorbeeld panelgesprek met oud-leerlingen

Doorleefde ervaringen van leeftijdsgenoten

Ik twijfel nog tussen twee scholen. Ik heb veel vragen gesteld. Die leerlingen weten uiteindelijk toch het best hoe het echt is op die school, hé.
leerling zesde leerjaar

Wat

Tijdens een gemoedelijk ‘onderwijscafé’ kunnen ouders en leerlingen van de derde graad het gesprek aanknopen met oud-leerlingen die op verschillende secundaire scholen zitten. Dit gebeurt in de vorm van een soort panelgesprek: centraal in de ruimte staan enkele tafels waaraan de oud-leerlingen plaatsnemen. Ze zitten gegroepeerd bij het bordje met de naam van hun school. Leerlingen en ouders zitten in een halve cirkel rond de tafels. En dan begint het afvuren van de vragen. Zowel de klasleerkrachten als de leerlingen hebben vragen voorbereid. Oud-leerlingen vertellen hoe het er bij hen op school aan toe gaat. Zo krijgen leerlingen en ouders meteen een mooi beeld van de veschillende scholen. De vragen zijn erg uiteenlopend, gaande van examenregelingen tot activiteiten op de speelplaats. Nadien wordt het panelgesprek afgesloten met een drankje en een babbel.

Oud-leerlingen van de laatste drie schooljaren worden uitgenodigd, samen met hun ouders. Dit biedt heel veel mogelijkheden tot interessante gesprekken voor leerlingen en ouders die midden in het keuzeproces staan. Doorgaans zijn er vijf verschillende scholen vertegenwoordigd uit verschillende netten, met verschillende onderwijsvormen.

Waarom

Veel oud-leerlingen kwamen spontaan op bezoek, wat het schoolteam aan het denken zette. Ze zochten een manier om de betrokkenheid van deze oud-leerlingen te capteren. Hun ervaringen zijn immers van grote waarde voor leerlingen en ouders die nu een studie- en schoolkeuze moeten maken. Het onderwijscafé biedt de kans om deze ervaringen gestructureerd te delen, zonder evenwel aan spontaneïteit in te boeten.

Wie

De school werkt met graadklassen: leerlingen en ouders van het vijfde en zesde zijn welkom. Zo benadruk je het belang van een vroege voorbereiding en toon je meteen aan dat een goede samenwerking tussen het vijfde en het zesde leerjaar de oriëntering versterkt. Heel wat oud-leerlingen werken mee aan de realisatie van dit initiatief, wat aangeeft dat ze een goede band hebben met hun oude school. Ook hun ouders worden mee uitgenodigd. De coördinatie is in handen van de klasleerkrachten, de zorgco en de directie.

Succesfactoren

  • Ouders en leerlingen samen: je versterkt de uitwisseling tussen leerlingen en ouders door hen samen uit te nodigen. Het vergroot de kans dat er thuis nog over zal worden doorgepraat.
  • Op maat van leerlingen: hun vragen staan centraal. Ze vinden het fijn om hun onzekerheden en vragen te kunnen delen met leeftijdsgenoten.
  • Doorleefde info: op een uur tijd krijgen leerlingen en ouders een beeld van verschillende scholen. Vaak gaat het over informatie die ze zelf niet zo makkelijk kunnen verzamelen. De verschillen in aanpak tussen scholen komen mooi aan bod, wat handig is voor leerlingen die nog twijfelen tussen scholen.
  • Interactie: genodigden zitten niet op de luisterstoel, maar nemen actief deel aan het gesprek. De nadruk ligt op het uitwisselen van ervaringen, waardoor iedereen wel iets in te brengen heeft.
  • Oud-ouders: hen mee uitnodigen, lokt interessante gesprekken uit. Ouders stellen ook graag vargen aan andere ouders. Hoe hebben zij heel die overstap ervaren?
  • Informele sfeer: de leerlinggerichte aanpak en de sfeer van vertrouwen tussen leerlingen en leerkrachten draagt sterk bij aan het op gang komen van de gesprekken.

Aandachtspunten

  • Besteed ook voldoende aandacht aan het toelichten van de structuur van het secundair onderwijs voor ouders en leerlingen. Ervaringen zijn niet het enige om een keuze op te baseren. Je kan dit koppelen aan het panelgesprek of op een apart moment organiseren. Zorg dat je mensen niet overlaadt met indrukken en informatie.
  • Oud-leerlingen aan het woord laten, biedt een doorleefde kijk op het secundair onderwijs, maar wees je ervan bewust dat leerlingen op deze leeftijd niet altijd even kritisch zijn. Durf zelf naar de ‘kleine kantjes’ van de school vragen of een aantal thema’s ter sprake te brengen om een volledig plaatje te schetsen.
  • Laat leerlingen in de klas vragen voorbereiden. Sowieso is het een meerwaarde als leerlingen in de klas al stevig hebben gewerkt rond studie- en schoolkeuze. Zie dit panelgesprek dan ook als een onderdeel van een traject.

Met dank aan

GO! Leefschool De Oogappel (Gent), 22% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)