Stappenplan schoolbezoeken

VOOR

Waarom organiseer je schoolbezoeken?

 • Er zijn tal van redenen om met je leerlingen op bezoek te gaan in secundaire scholen. Denk op voorhand na wat je wil bereiken met deze schoolbezoeken en communiceer dit ook aan de secundaire scholen. Zo haal je het maximale uit je bezoek.

 • Vraag op voorhand aan je leerlingen waar zij naar op zoek zijn en wat hun verwachtingen van dit schoolbezoek inhouden. Zo kan je hier op inspelen.

Ik wil graag op bezoek in een secundaire school zodat ik echt weet hoe een secundaire school eruit ziet, bijvoorbeeld de speelplaats. En niet enkel een ASO-school, maar ook TSO en BSO. En ik wil daar vooral dingen doen en niet enkel luisteren. leerling 6de leerjaar

 • Een aantal mogelijke redenen voor schoolbezoeken op een rijtje:

  • je wil je leerlingen laten kennismaken met verschillende onderwijsvormen (ASO, BSO, KSO, TSO) en/of studierichtingen
  • je wil je leerlingen laten wennen aan het idee van vakleerkrachten
  • je wil je leerlingen de sfeer laten opsnuiven in een secundaire school (bijvoorbeeld op de speelplaats, wisselen van lokaal, refter, …)
  • je wil je leerlingen vragen en ervaringen laten uitwisselen met leerlingen uit het secundair
  • je wil zelf graag ervaringen en tips uitwisselen met leerkrachten uit het secundair
  • ...

Wanneer en hoe organiseer je schoolbezoeken?

 • ​​​​Plan je bezoek aan secundaire scholen vlak voor of vlak na de kerstvakantie. Zo heb je voldoende tijd om voordien in de klas stil te staan bij kwaliteiten en interesses in functie van studie- en schoolkeuze. Je hebt je leerlingen ook kunnen informeren over de structuur van het secundair onderwijs en mogelijke studierichtingen. Kortom, koppel de schoolbezoeken aan een traject rond studie- en schoolkeuze.

 • Informeer wanneer de inschrijvingen voor het secundair in jouw stad of gemeente starten. Probeer de schoolbezoeken voordien te plannen.

 • Maak een overzicht van secundaire scholen in jouw buurt. Op Onderwijskiezer.be vind je alle scholen en de aangeboden studierichtingen.

 • Plan minstens twee schoolbezoeken. Zo krijgen je leerlingen de kans om scholen met elkaar te vergelijken.

 • Probeer diverse scholen te bezoeken: verschillende onderwijsvormen (ASO/TSO/BSO/KSO), kleine/grote school, verschillende netten, … Zo kunnen leerlingen echt ‘proeven’ van een ruim aanbod!

 • Selecteer secundaire scholen op basis van de doorstroom van je leerlingen: naar welke drie scholen gaan de meesten? Selecteer ook op basis van de kwaliteiten en interesses van je leerlingen. Wat zijn de kwaliteiten van mijn leerlingen en in welke school kunnen deze kwaliteiten tot hun recht komen?

 • Maak een TOP van scholen die je graag wil bezoeken. Contacteer eerst de drie bovenste scholen op je lijstje. Als je geen antwoord krijgt of een negatieve respons kan je de volgende school uit je TOP mailen. Ga zo door tot je het vereiste aantal schoolbezoeken hebt bereikt.

 • Mail de secundaire scholen die je graag wil bezoeken. Dit mag gerust al in september of oktober. De meeste secundaire scholen plannen deze bezoeken tijdig in. Sommige secundaire scholen zullen zelf spontaan hun aanbod voor een schoolbezoek doormailen. Ook hier kan je op ingaan.

 • Sommige secundaire scholen kiezen ervoor om basisscholen uit te nodigen tijdens de examenperiode voor kerst. Dit betekent natuurlijk dat de leerlingen zelf niet beschikbaar zijn  om vragen te beantwoorden. Dit maakt deze periode misschien minder interessant.

 • Denk op voorhand goed na over wat je wil bereiken met het schoolbezoek (zie ‘waarom organiseer je een schoolbezoek’) en communiceer dit ook naar de secundaire scholen.

 • Enkele mogelijke opties om de verwachtingen in te lossen:

  • Kies voor het bijwonen van een (praktijk)les, indien mogelijk samen met de leerlingen secundair
  • Kies voor het bijwonen van meerdere lessen met verschillende leerkrachten, indien mogelijk samen met de leerlingen secundair
  • Kies voor een rondleiding of een zoektocht op de school. Of laat je leerlingen vrij rondlopen tijdens een pauzemoment
  • Kies voor een speeddate in de refter of een uitwisseling op de speelplaats
  • Kies voor een speeddate of uitwisseling in de refter of in de leraarskamer, bijvoorbeeld tijdens een pauzemoment. Of wanneer je leerlingen een les bijwonen.
  • ...
 • Hou er rekening mee dat sommige secundaire scholen veel basisscholen over de vloer krijgen. Zij werken dan vaak met een vast aanbod voor schoolbezoeken. Uiteraard hoeft dit geen probleem te zijn. Varieer in je schoolbezoeken. Wat in de ene school niet aan bod kan komen, kan misschien wel in een andere school.

 • Onthoud dat getuigenissen van mensen en echte ervaringen het meest blijven hangen bij je leerlingen.

 • Wil je met de hele klasgroep op schoolbezoek of eerder met kleine groepjes leerlingen? Kies dit op voorhand, afhankelijk van je doelstellingen. Maak bijvoorbeeld groepjes op basis van de interesses van  leerlingen: een groepje in school 1 (nadruk op ASO), een groepje in school 2 (nadruk op TSO) en een groepje in school 3 (nadruk op BSO). Of je kan de klasgroep opsplitsen in één school naargelang de onderwijsvorm (bijvoorbeeld ASO-Latijn; ASO-moderne; TSO-sociaal-technische …). Dit kan uiteraard alleen als de school verschillende onderwijsvormen aanbiedt.

 • Duw je leerlingen niet in hokjes. Praat op een neutrale manier over de verschillende onderwijsvormen en scholen. Laat leerlingen schoolbezoeken doen om een brede waaier aan mogelijkheden en richtingen te verkennen.

 • Elke klasgroep is anders. Bekijk elk schooljaar opnieuw welke secundaire scholen je wil bezoeken. Stem de schoolbezoeken af op de interesses, kwaliteiten en capaciteiten van je leerlingen. Ga hiervoor zeker eens te rade bij collega’s uit andere leerjaren, want ook zij kennen je leerlingen vaak erg goed.

Wij kiezen scholen op basis van de interesses van onze leerlingen. We bekijken welke richtingen de leerlingen overwegen en proberen dan naar scholen te gaan waar ze die richtingen aanbieden. De klasleerkracht gaat met deze gegevens aan de slag en legt de gegevens ook naast de ‘realistische’ capaciteiten van de leerling. Een leerling die bijvoorbeeld dierenarts wilt worden, maar daar waarschijnlijk de cognitieve capaciteit niet voor heeft, daar proberen we dan scholenrichtingen mee te gaan bezoeken die wel aansluiten bij zijn/haar interesse in dieren. leerkracht 6de leerjaar

Een schoolbezoek voorbereiden in de klas

 • Maak in de klas tijd vrij om de schoolbezoeken voor te bereiden. Ga samen met je leerlingen op zoek naar scholen die mogelijk bij hen passen.

 • Laat je leerlingen in de klas een lijst maken met concrete vragen die ze hebben over het secundair onderwijs in het algemeen én over de specifieke scholen die jullie zullen bezoeken. Dit lijstje kan verschillen van leerling tot leerling. Als dit teveel schrijfwerk is, kan je ook met je leerlingen een ‘multiple choice’ opstellen die ze tijdens de schoolbezoeken gebruiken.

 • Moedig je leerlingen aan om thuis te praten over de voorbereiding van de schoolbezoeken. Zijn de redenen van het kind om voor een bepaalde school te kiezen dezelfde als die van zijn/haar ouders?

 • Bekijk de vragen van je leerlingen op voorhand. Als het gesprek in de secundaire school niet vlot op gang komt, kan je naar de vragen verwijzen of zelf een vraag opwerpen.

 • Zorg dat je leerlingen een duidelijk doel voor ogen hebben tijdens het bezoek (bijvoorbeeld meer zicht krijgen op het verschil tussen Latijn en Moderne of meer zicht krijgen op huiswerkbelasting in ASO en TSO of meer zicht krijgen op het verschil tussen elektriciteit in TSO of elektriciteit in BSO of … ). Dit doel is individueel, aangezien de leerlingen elk hun eigen pad bewandelen na het basisonderwijs.

Tip!

Schoolbezoeken staan met stip op nummer 1 bij leerlingen als het gaat over studie- en schoolkeuze. Ook samen met klasgenootjes praten over deze schoolbezoeken vinden leerlingen fijn. Voorzie hier voldoende tijd voor.