Tips om het secundair onderwijs te leren kennen

Laat ouders kennismaken met secundaire scholen

  • Ouders zoeken veel informatie op in brochures van secundaire scholen. Stel deze beschikbaar. Leg ze op een zichtbare plaats aan het onthaal of in de gang. Of richt een uitnodigend hoekje (of een lokaal) in rond studie- en schoolkeuze, waar ouders en leerlingen vrij kunnen rondkijken.
  • Nodig leerkrachten/directies van secundaire scholen uit op een infomoment voor ouders en leerlingen. Het verlaagt de drempel voor ouders om gericht vragen te stellen.
  • Zet de data van opendeurdagen van secundaire scholen in de buurt op de eigen schoolwebsite. Verwijs hiernaar in alle communicatie met ouders, bijvoorbeeld door een korte vermelding en een link te zetten op alle brieven.
  • Organiseer een gezamenlijk bezoek aan opendeurdagen van scholen. De aanwezigheid van een vertrouwde leerkracht of brugfiguur is voor sommige ouders net dat duwtje in de rug dat ze nodig hebben. Vermeld dit initiatief op het infomoment. Vaak helpen ouders elkaar over de drempel om aan te sluiten.
  • Stel een vragenlijst ter beschikking die ouders en leerlingen kunnen gebruiken bij het bezoek aan een school. Zo kunnen ze gericht informatie verzamelen. Je vindt er een in onze toolbox. Je kan deze vragenlijst ook overlopen en aanvullen tijdens het infomoment.
  • Organiseert je stad of gemeente een scholenbeurs of onderwijsbeurs? Spoor vooral ouders en leerlingen van het vijfde leerjaar aan om deze te bezoeken of ga samen. Het is een prima manier om kennis te maken met het aanbod van verschillende scholen. Bovendien is er dan ook nog voldoende tijd om de scholen zelf eens te bezoeken tijdens een opendeurdag.
  • Durf ook out of the box denken en ga eens mee met een ouder naar een opendeurdag of een inschrijfmoment in een secundaire school.
  • Initieer mogelijkheden tot netwerken. Welke ouders kunnen andere ouders ondersteunen? Welke ouders kennen welke scholen? - - -Infomomenten of koffiemomenten zijn goede gelegenheden waarop ouders zelf contacten kunnen leggen met andere ouders als je ze voldoende laagdrempelig organiseert. Neem zelf het initiatief wanneer dit niet spontaan op gang komt, bijvoorbeeld door ouders telefoonnummers of mailadressen te laten uitwisselen.
  • Schakel de oudervereniging van de school in om ouders te informeren en mee op sleeptouw te nemen.