Opbouw argumentatie voor de B-stroom

Hoe bouw je een argumentatie op voor de B-stroom

  • Gebruik het sjabloon voor studie- en schooladvies ook voor leerlingen die je naar de B-stroom oriĆ«nteert. Het zet de belangrijkste elementen in het keuzeproces op een rij en nodigt de leerling en ouders uit om hier bewust mee om te gaan. Je toont meteen aan dat leerlingen die naar 1B gaan dezelfde stappen doorlopen, wat vaak erg belangrijk is voor hun eigenwaarde
  • Vertrek van de kwaliteiten en interesses van de leerling, daar ligt de belangrijkste motiverende factor voor een toekomstige schoolloopbaan. Benoem dit ook zo.
  • Kijk breed naar competenties van leerlingen. Vaak zijn leerlingen die naar de B-stroom gaan al wat ouder en meer zelfredzaam. Vaak nemen ze heel wat verantwoordelijkheden op buiten school, bijvoorbeeld in de zorg voor broers of zussen.
  • Benadruk dat leerlingen in 1B terechtkomen bij leeftijdsgenoten. Dit komt hun sociale ontwikkeling ten goede.
  • Bespreek schoolse resultaten eerlijk. Vergelijk de leerling enkel met zichzelf: waar heeft hij/zij stappen gezet, waar loopt het moeilijk? - Focus vooral op de groeikansen die je nog ziet. Hier liggen aanknopingspunten voor een traject op maat in de B-stroom.
  • Verduidelijk dat je veel kan leren door dingen te doen en dat dit de aanpak is van de B-stroom. Wellicht heeft je leerling wel ervaring met deze manier van leren uit het basisonderwijs. Zoek naar voorbeelden die dit aantonen. Het versterkt het vertrouwen van leerlingen en ouders in toekomstig leerpotentieel.
  • In de B-stroom hebben leerlingen minder verschillende leerkrachten dan in de A-stroom. Er wordt sterk ingezet op de band tussen leerling en leerkracht, die hen van nabij opvolgt en motiveert.
  • De juiste school vinden, is zeer bepalend voor leerlingen van de B-stroom. Scholen geven hun traject in 1B op een eigen manier vorm, dus het komt er op aan een school te vinden die matcht met het profiel van de leerling. Hoe beter de leerling zichzelf kent, hoe gerichter hij/zij een school kan kiezen. Maak duidelijk aan leerlingen en ouders dat een traject in de B-stroom niet betekent dat er niets te kiezen valt. Spoor hen aan om scholen te bezoeken. Ouders willen in de eerste plaats een goede omgeving voor hun kind.
  • Zelfs nadat de leerling een school en een richting heeft gekozen blijft het belangrijk om te werken aan de binding met die school en die richting. Tijdens de les regelmatig eens verwijzen naar dingen die de leerling zal leren in de nieuwe richting of af en toe eens een verhaal opdissen van een oud-leerling die naar die school is gegaan is ontzettend belangrijk.