Tips voor een interactief infomoment voor ouders

  • Nodig ook de leerlingen uit. Zo stimuleer je het gesprek tussen kinderen en ouders. En het gaat tenslotte over hun toekomst!
  • Verzamel op voorhand de vragen of bezorgdheden waar ouders mee zitten. Het helpt je om het infomoment beter voorbereiden en echt op maat maken.
  • Een stellingenspel is een toffe manier om een infomoment in te leiden. Je kan een aantal pertinente vragen aan bod laten komen en iedereen wordt meteen actief betrokken en uitgenodigd om na te denken.
  • Breng afwisseling door verschillende mensen aan het woord te laten. Iedereen kan zijn eigen expertise en ervaring inbrengen. Denk aan het CLB, leerkrachten en/of directies van secundaire scholen, de zorgcoördinator, de klasleerkracht, … Beperk de spreektijd.
  • Oud-leerlingen kunnen doorleefde ervaringen brengen op een infomoment. Als je hen uitnodigt, zorg dan dat ze voldoende betrokken worden en aan bod komen. Je kan bijvoorbeeld een panelgesprekje organiseren of je leerlingen korte interviewtjes laten voorbereiden in de klas. Mogelijke thema’s die je aan bod kan laten komen: grote veranderingen in het secundair, eerste schooldag, eerste examenperiode, schooluren, leerlingbegeleiding, invulling van pauzes, rapport, huiswerk, klasgrootte en aantal klassen per leerjaar …
  • Via een doorschuifsysteem kan je met kleinere groepjes aan de slag rond verschillende deelthema’s. Kies voor actieve werkvormen die uitwisseling en gesprek stimuleren. Je kan werken met korte vragenlijstjes, FAQ’s, stellingen, post-its met daarop de vragen van andere ouders, …
  • Voorzie ook mogelijkheden voor ouders om onderling te netwerken, bijvoorbeeld door het infomoment af te sluiten met een drankje en een informele babbel. Benoem dit expliciet als een uitwisselingsmoment en spoor ouders aan om hier gebruik van te maken.
  • Waarom geen intekenlijst voorzien om samen opendeurdagen van secundaire scholen te gaan bezoeken? Hier kan je bijvoorbeeld ook de ouderraad voor inschakelen.

Zij doen het zo...

In GBS Westerhem (Gent) worden de leerlingen actief betrokken bij de toelichting over het secundair onderwijs. De zorgcoördinator schetst de grote structuur en de leerlingen plakken kaartjes met onderdelen op de juiste plaats. Zo wordt meteen duidelijk wat er is blijven hangen van de toelichting die de leerlingen hebben gekregen in de klas. Het is ook een prima manier om kinderen aan te sporen om zeker naar het infomoment te komen met hun ouders.

Bron

Met dank aan: GO! BS De Kleine Icarus (Gent) en GBS Westerhem