Studie- en schoolkeuzeproces

De studie- en schoolkeuze die leerlingen maken bij de overgang naar het secundair onderwijs heeft een grote impact op hun toekomst. Het is dus belangrijk om dit weloverwogen te doen, en vooral in samenspraak met alle betrokkenen: je collega’s, ouders, leerlingen … Als leerkracht van de derde graad zit je immers wat het keuzeproces betreft op een belangrijk scharniervlak: tussen de voorgeschiedenis van de leerling op school (hoe die presteerde, welke kwaliteiten en interesses naar boven kwamen …) richting toekomstperspectief. Iedere betrokkene vormt een schakel in het geheel en jij neemt in deze fase de regie in handen.

Het keuzeproces vormgeven en duiden

Als regisseur of coach van het studie- en schoolkeuzeproces hou je een aantal dingen in de gaten: zelf de eerste stap zetten naar de betrokkenen (leerling en ouders), alle stappen van het proces helder expliciteren, tijdig beginnen, geregeld evalueren of je aanpak werkt en bij keuze zorgen voor binding met de nieuwe school of richting. Ondersteuning van je collega’s en eventueel schoolnabije partners is nodig. Meer lezen

Leerlingen versterken in hun loopbaan

Een keuze voor een bepaalde studie en school zou een logisch verlengstuk moeten zijn van de ontdekkingstocht in de basisschool. Een tocht die leerlingen heeft leren reflecteren, die hen de vaardigheden aanleerde om eigenaar te zijn van hun eigen groei en ontwikkeling. Het leerkrachtenteam treedt hier op als coach en begeleider opdat kinderen en jongeren hun eigen loopbaan in handen leren nemen. Ze worden ‘meester’ van hun identiteitsontwikkeling, ze vormen als het ware zelf hun zelfbeeld. Als leerkracht van de derde graad probeer je die ontdekkingstocht te kristalliseren in een sterk studie- en schoolkeuzeproces. Meer lezen

Samen voor een optimale begeleiding van keuzeprocessen

Studie- en schoolkeuze bouwt verder op alles wat er al in de schoolloopbaan van leerlingen is opgezet. In die zin is dit eigenlijk het logische verleng- en sluitstuk van wat een heel schoolteam aan groei- en ontwikkelingskansen realiseerde. Pak dit sluitstuk dus niet alleen aan, ook al ligt de regie nu in jouw handen. Betrek op zoveel mogelijk momenten en blijvend je collega’s – en schoolnabije partners. Er zijn diverse manieren en aanleidingen om het studie- en schoolkeuzeproces binnen het team bespreekbaar te maken. Meer lezen

Valkuilen

De keuzeprocesbegeleider die er alleen voor staat, indrukken die meningen worden, een al te uniforme aanpak van het keuzeproces zijn enkele van de mogelijke valkuilen. Ons onderzoek wees op het gevaar van een aanpak die geen rekening houdt met de diversiteit (en kwetsbaarheid) bij ouders en leerlingen, die te zeer afgaat op impliciete ideeën en percepties. Meer lezen