Ouders betrekken bij studie- en schoolkeuze

De ouders zijn de eindverantwoordelijke voor de studie- en schoolkeuze van hun kind. Je kunt als basisschool leerlingen en ouders begeleiden – en daar neem je best ook het voortouw in – maar het finale woord ligt bij de ouders. Niet alle ouders zijn echter even vertrouwd met het onderwijslandschap of kunnen de impact van een keuze goed inschatten. Als onderwijsprofessionals zijn jullie bij de best geplaatsten om alle mogelijkheden op een rijtje te zetten en af te stemmen op het profiel van de leerling. Door het initiatief te nemen om het onderwerp ter sprake te brengen, correcte informatie te geven en een respectvolle dialoog op te starten over de toekomst van hun kind, geef je ouders de middelen in handen om een goede keuze te maken.

Beperkte maar belangrijke invloed

Ouders betrekken bij het keuzeproces is een onderdeel van een algemeen beleid inzake ouderbetrokkenheid, partnerschap met ouders. Heldere informatie, duidelijke afspraken omtrent ieders verwachtingen en rol zijn hierin cruciaal. Meer lezen

Geen standaardaanpak maar maatwerk

Evenzovele diverse ouders als er leerlingen en leerkrachten zijn. Een aanpak op maat is nodig. Of omgekeerd: een standaardaanpak werkt niet. Dat komt niet ten goede aan de meest kwetsbare oudergroep. Leren omgaan met die diversiteit in vragen, verwachtingen en interactiestijlen is de uitdaging. Meer lezen

Geen momentopname maar een proces

Ouders correct en tijdig informeren is belangrijk, maar er is meer mogelijk. Je kunt ouders actiever betrekken bij activiteiten in het kader van het keuzeproces, bijvoorbeeld bij schoolbezoeken. Zo maak je hen duidelijk dat je als school erg begaan bent met de toekomst van hun kinderen. Meer lezen

Valkuilen

Om allerlei redenen is het niet altijd makkelijk om ouders bij het keuzeproces te betrekken. Dat geldt zeker in situaties waarin de relaties tussen school en ouders vertroebeld is (geraakt). Ondersteuning van collega’s en schoolnabije partners kan helpen. Verder merken we uit ons onderzoek dat ook andere problemen opduiken: het advies komt te laat, is vaag geformuleerd of speelt niet in op de gestelde vragen en noden. Meer lezen