Waar staat mijn school in het versterken van onderwijsloopbanen? Screening

De screening voor basisscholen helpt je om in kaart te brengen waar jouw school al sterk in is en waar je extra op kan inzetten om onderwijsloopbanen van leerlingen te versterken. Naast de belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek geven we meteen mee hoe je hier concreet mee aan de slag kan gaan.

Ook als secundaire school kan je initiatieven nemen om de overgang van basis naar secundair vlotter te laten verlopen voor leerlingen en ouders. De screening voor secundaire scholen geeft een beeld van het beleid en waar nog meer op kan worden ingezet.