Studie- en schooladvies als synthese van het keuzeproces

Een studie- en schooladvies is een synthese van de persoonlijke informatie van en voor een leerling die je samen met leerlingen, ouders en collega’s hebt verzameld tijdens het keuzeproces in de derde graad.

Ook tijdens dat proces zelf maak je als leerkracht geregeld een tussenstand op, een tussentijdse synthese. Het advies bundelt dus alle inzichten en ervaringen die de leerlingen (samen met hun opeenvolgende leerkrachten) en cours de route hebben verzameld. Dat kan bijvoorbeeld info over het studieaanbod voor die bepaalde leerling zijn of informatie over ondersteuningsnoden of iets over talenten die opvallen bij die leerling. Tot op het einde van het zesde leerjaar maak je zulke syntheses op. De laatste synthese op het einde van het zesde jaar biedt een mogelijk toekomstperspectief aan dat steeds grondig met leerling en ouders is en wordt besproken en dus voor niemand een verrassing is.

Advies als deel van het studie- en schoolkeuzeproces

De begeleiding van het keuzeproces ligt in de handen van de leerkrachtentandem 5de-6de leerjaar. Tijdens dit keuzeproces wordt alle nuttige info van en voor de leerling samen met de leerling en zijn ouders verzameld en besproken. Als leerkracht heb je een bijzondere rol in het op geregelde tijdstippen bundelen en samenvatten van al die info. Je tijdens het keuzeproces regelmatig een synthese van alle info per leerling. Meer lezen

Een krachtig studieadvies

Persoonlijk, duidelijk, helder, met rijke argumenten gestut, dat zijn de hoofdkenmerken van het studieadvies dat je samen met leerling en ouders opbouwt. Hier komen alle kwaliteiten, behoeften, interesses samen in een rijk geschakeerde aanbeveling Meer lezen

Studieadvies als resultaat van veel interactie

Een studieadvies is het resultaat van vele inzichten en ervaringen, doorheen de basisschool verzameld. Het verbindt alle gesprekken en interacties met de leerling en de ouders. Wanneer ouders naar een synthese van het hele keuzeproces vragen, dan zet je alle elementen van dat proces nog eens op een rij en geef je met heldere en brede argumenten aan wat het advies inhoudt. Het proces dat expliciet naar een advies leidt, begint best in het 5de leerjaar, of zelfs vroeger. Als de secundaire scholen hun opendeurdagen en infomomenten houden, is het te laat. Dialoog en overleg zijn de beste instrumenten: overloop regelmatig met leerling en ouders hoe het keuzeproces verloopt. Meer lezen

Valkuilen bij studie- en schooladvies

Je kunt te laat een advies geven, je kunt wachten tot de ouders het initiatief nemen en je kunt een oppervlakkig advies afleveren. Bovendien kunnen je eigen percepties en overtuigingen je onbewust parten spelen. Deze uitdagingen hou je best voor ogen als je met het team de timing van het hele proces bekijkt en wil nadenken over de impliciete ideeën die in je school leven. Meer lezen