Kwaliteiten, interesses en de acht domeinen van het secundair onderwijs

Jezelf goed kennen is de basis om een goede studie- en schoolkeuze te kunnen maken. Waar ben ik goed in? Wat doe ik graag? Wat geeft me energie? Simpele vragen die soms lastig te beantwoorden zijn. Zeker als je weet dat sommige kwaliteiten in een schoolcontext makkelijk onder de radar blijven. Aan jullie dus om leerlingen onder te dompelen in situaties die hen de kans geven hun kwaliteiten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen. Door deze kwaliteiten en persoonlijke interesses in de derde graad expliciet aan een studie- en schoolkeuze te verbinden, versterk je het toekomstperspectief van leerlingen en laat je hen schitteren.

Kwaliteiten en interesses verkennen

Het vreemde aan de ontdekkingstocht over je eigen kwaliteiten is dat een ander ze sneller opmerkt en dat je ze zelf pas onder ogen ziet als je veel beleeft. De leerkracht is dus voor beide aspecten erg goed geplaatst om kwaliteiten en interesses van leerlingen naar boven te brengen. Zorg voor een experimentele leer- en leefomgeving, in en rond je school. Zo leren kinderen de wereld – en uiteindelijk zichzelf – beter kennen. Meer lezen

Kwaliteiten van leerlingen in kaart brengen

Wie op ontdekkingstocht gaat, neemt graag herinneringen en foto’s mee. Kwaliteiten ontdekken vraagt eigenlijk ook om een vorm van ‘documenteren', bijhouden wat is gevonden. Zodat de groei van een kind zichtbaar wordt. Wat de groei alleen nog maar kan versterken. Maar hoe organiseer je dit als leerkracht en, klasoverstijgend, als schoolteam? Op welke momenten? En ook: met wie ga je hierover in gesprek? Zeker met de leerlingen, maar ook met hun ouders. En met je collega’s. Meer lezen

Leerlingen taal en eigenaarschap geven

Leerlingen hebben er alle baat bij zichzelf goed te kennen. Werken rond kwaliteiten is een traject dat start in de eerste kleuterklas en eindigt in het zesde leerjaar, met als kers op de taart een passende studie- en schoolkeuze. Door in de dagelijkse werking het accent te leggen op kwaliteiten, vanuit de overtuiging dat elk kind over (onontdekte) talenten beschikt, wordt het aan het einde van het traject in de basisschool evident om dit te verbinden met een studiekeuze. Het verlegt de focus van cijfers en schools presteren naar een completer beeld van een leerling. Bedoeld én mooi meegenomen: het versterkt hun zelfbeeld en zorgt voor een flinke dosis zelfvertrouwen. Dit is een noodzakelijk voorwaarde voor een succesvolle verderzetting van hun schoolloopbaan, met om te beginnen een doordachte studie- en schoolkeuze. Meer lezen

Valkuilen

De uitdaging bij de ontdekkingstocht naar kwaliteiten en interesses is wat je een soort ‘bedrijfsblindheid’ kunt noemen: je kijkt vooral waar leerlingen in een schoolse en klascontext goed in zijn, en je vergeet of onderwaardeert hun brede persoonlijkheid. Blijf met je team hier alert voor en laat je inspireren door modellen die je uitdagen breed te observeren. Meer lezen